Kandydaci z obywatelstwem polskim

Poniżej przedstawiliśmy wszystkie kroki, tak aby proces rekrutacji był dla Ciebie prosty i nie wymagał dużej ilości czasu. W razie problemów pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci w każdej sprawie. Wystarczy, że wybierzesz wymarzony kierunek! Zaczynamy?!


Biuro Rekrutacji czynne:
Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek: 8:00 – 16:00
Środa: 8:00 – 16:00
Czwartek: 8:00 – 18:00
Piątek: 8:00 – 16:00

+48 71 333 11 07
[email protected]

Jak wygląda rekrutacja?

KROK 1 – ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM

KROK 2 – DOKONAJ OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ 85 ZŁ (SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDZIESZ PO ZAREJESTROWANIU SIĘ W SYSTEMIE)

Uwaga: Z opłaty administracyjnej zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia naszej uczelni, ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

KROK 3 – ZŁÓŻ DOKUMENTY W BIURZE REKRUTACJI

Przyjdź do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

 • dowód osobisty (będzie potrzebny tylko oryginał do wglądu)
 • wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia – załącznik nr 1 do umowy (do pobrania w systemie online)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oraz oryginał/odpis do wglądu) – kandydaci na studia I stopnia
 • kserokopia dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (oraz oryginały do wglądu) – kandydaci na studia II stopnia
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikiem nr 2 (do pobrania w systemie online). Prosimy nie wpisywać dat na umowie.
 • kopia dowodu opłaty administracyjnej (jeśli dotyczy)
 • ślubowanie (do pobrania w systemie online)
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w języku angielskim – kopia dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego (oraz oryginał do wglądu). Możliwa jest wstępna kwalifikacja na podstawie wyników matury z rozszerzonego angielskiego (min. 80%), a przed rozpoczęciem semestru przystąpienie do wewnętrznego testu poświadczającego poziom języka angielskiego.

Jeśli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście:

 • upoważnij do tego inną osobę, która będzie miała ze sobą pełnomocnictwo (pobierz) oraz swój dowód osobisty lub
 • prześlij dokumenty Pocztą Polską bądź kurierem na adres Uczelni z dopiskiem „Dokumenty rekrutacyjnelub
 • prześlij dokumenty za pośrednictwem paczkomatu – Paczkomat WRO08A (nr tel. do nadania paczki: 784 367 758).

WAŻNE! Nie wysyłaj oryginałów dokumentów edukacyjnych. Prześlij kopie poświadczone notarialnie.

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów od razu, złóż te, które już posiadasz. Pozostałe uzupełnisz w dogodnym dla Ciebie terminie. Pamiętaj jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet złożonych dokumentów.

KROK 4 – POCZEKAJ NA DECYZJĘ O PRZYJĘCIU NA STUDIA

O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w systemie IRK.