Kandydaci bez obywatelstwa polskiego

Poniżej przedstawiliśmy wszystkie kroki, tak aby rejestracja była dla Ciebie prosta i nie wymagała dużej ilości czasu. Wystarczy, że wybierzesz wymarzony kierunek! Zaczynamy?!

W naborze na semestr letni 2023/2024 (początek zajęć — marzec 2024) dostępne są następujące specjalności i kierunki:

Studia w języku angielskim (stacjonarne)

Studia w języku polskim (niestacjonarne)

W razie problemów pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci w każdej sprawie:

Rekrutacja czynna od pn. do pt. w godzinach 8.00-16.00
+48 506 396 665 (Viber/WhatsApp)
[email protected]

KROK 1Zarejestruj się w systemie online i dołącz tam skany dokumentów

Przygotuj skany wymaganych na tym etapie dokumentów:

  • zdjęcie (oficjalne, jak do paszportu)
  • paszport zagraniczny (strona ze zdjęciem i danymi);
  • Karta Polaka (jeśli dotyczy);
  • dla kandydatów na studia I stopnia – świadectwo ukończenia szkoły średniej z załącznikiem (jeśli jeszcze nie ma – oceny za ostatni semestr), na tym etapie – bez tłumaczenia;
  • dla kandydatów na studia II stopnia – dyplom I stopnia wraz z ocenami (jeżeli jeszcze nie posiadasz – kartę z ocenami), na tym etapie lub jeśli został wydany również w języku angielskim – bez tłumaczenia;
  • certyfikat znajomości języka, w którym się odbywają studia (jeśli jest).

Wymagania językowe:

W przypadku braku wymaganego potwierdzenia znajomości języka po przyjeździe na studia kandydat jest zobowiązany przystąpić do egzaminu potwierdzającego znajomość języka.

Aby sprawdzić listę dokumentów, które należy złożyć po przyjeździe na studia, przejdź do KROKU 6.

KROK 2 – Czekaj na odpowiedź

Regularnie sprawdzaj swoją skrzynkę mailową oraz skrzynkę w systemie rejestracji online.

KROK 3 – Wyślemy Ci umowę o naukę i zarządzenie w sprawie opłat

Wydrukuj umowę o naukę w 2 egzemplarzach, wypełnij i podpisz na każdej stronie. Przed podpisaniem umowy zapoznaj się z zarządzeniem w sprawie opłat, wydrukuj i podpisz na każdej stronie.

UWAGA: w umowie prosimy nie wpisywać dat. W przypadku osób niepełnoletnich umowę i zarządzenie podpisują również rodzice.

KROK 4 – Otrzymasz fakturę za opłatę wpisowego i czesnego

Dokonaj opłaty wpisowego i czesnego. Opłaty dla obcokrajowców zostały ustalone w euro. W przypadku, jeśli chcesz opłacić studia w złotych skontaktuj się z nami: [email protected]. Prześlij w systemie skany dowodu opłaty i podpisanej umowy.

KROK 5 – Otrzymasz dokumenty dla konsulatu

Zaświadczenie o przyjęciu na studia oraz zaproszenie w postaci skanów zostaną wysłane drogą mailową, oryginały – pocztą na podany w systemie adres korespondencyjny. Złóż wniosek o wizę.

KROK 6 – Przyjedź na studia i złóż wymagane dokumenty

Dokumenty zgodnie z listą (oryginały + kopie) należy złożyć w terminie do 2 dni od momentu przyjazdu do Polski w Biurze Rekrutacji (pok. 1/2).

KROK 7 – Witaj na studiach!