Kandydaci bez obywatelstwa polskiego – Absolwenci WAB

Poniżej przedstawiliśmy wszystkie kroki, tak aby rejestracja była dla Ciebie prosta i nie wymagała dużej ilości czasu.

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025 już otwarta!
Początek zajęć: październik 2024

KONTAKT DLA KANDYDATÓW:

Biuro Rekrutacji, pok. 1/2

+48 506 396 665 (Viber/WhatsApp)
[email protected]

Rekrutacja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

KROK 1Zarejestruj się w systemie online i dołącz tam skany dokumentów

Przygotuj skany wymaganych na tym etapie dokumentów:

  • zdjęcie (oficjalne, jak do paszportu)
  • paszport zagraniczny (strona ze zdjęciem i danymi);
  • dyplom I stopnia wraz z ocenami (jeśli już jest)*
  • Karta Polaka (jeśli dotyczy);

* Nie musisz czekać na wydanie dyplomu, możesz się zarejestrować od razu po obronie bez dyplomu!

Wymagania językowe (dotyczy tylko osób aplikujących na studia w języku angielskim):

W przypadku braku wymaganego potwierdzenia znajomości języka angielskiego kandydat jest zobowiązany przystąpić do egzaminu potwierdzającego znajomość języka.

Aby sprawdzić listę dokumentów, które należy złożyć po przyjeździe na studia, przejdź do KROKU 6.

KROK 2 – Czekaj na odpowiedź

Regularnie sprawdzaj swoją skrzynkę mailową oraz skrzynkę w systemie rejestracji online.

KROK 3 – Wyślemy Ci umowę o naukę i zarządzenie w sprawie opłat

Wydrukuj umowę o naukę w 2 egzemplarzach, wypełnij i podpisz na każdej stronie. Przed podpisaniem umowy zapoznaj się z zarządzeniem w sprawie opłat, wydrukuj i podpisz na każdej stronie.

UWAGA: w umowie prosimy nie wpisywać dat.

KROK 4 – Otrzymasz fakturę za opłatę czesnego

Dokonaj opłaty czesnego. Prześlij w systemie skany dowodu opłaty i podpisanej umowy.

KROK 5 – Otrzymasz dokumenty dla konsulatu

Zaświadczenie o przyjęciu na studia oraz zaproszenie w postaci skanów zostaną wysłane drogą mailową, oryginały – pocztą. Złóż wniosek o wizę. Wymagana jest wiza studencka lub karta pobytu/pieczątka potwierdzająca ubieganie się o kartę pobytu lub inny dowód legalnego pobytu w Polsce (np. pesel UKR).

KROK 6 – Przyjedź na studia i złóż wymagane dokumenty

Dokumenty zgodnie z listą (oryginały + kopie) należy złożyć w Biurze Rekrutacji (pok. 1/2).

KROK 7 – Witaj na studiach!