Opłaty

We Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych obowiązuje przejrzysty i elastyczny system płatności za studia. Naszym studentom gwarantujemy stałe czesne przez cały okres trwania studiów oraz indywidualny numer konta bankowego do rozliczeń z uczelnią.

Studia w języku polskim

Płatność za studia I i II stopnia dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Turystyka i rekreacja • Zarządzanie • Finanse i rachunkowość • Logistyka • Komunikacja cyfrowa i media • Sprzedaż i marketing
Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok5 500zł2 900zł600zł500zł
Informatyka
Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok6 600zł3 400zł700zł600zł

WAŻNE! III rok płatność tylko w 10 ratach

WAŻNE! Studia inżynierskie trwają 7 semestrów. Czesne za ostatni semestr nie podlega rozłożeniu na raty.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Turystyka i rekreacja • Zarządzanie
Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II rok5 500zł 2 900zł 600zł 500zł 

Na wszystkich kierunkach opłata administracyjna wynosi 85 zł

Płatność za studia I i II stopnia dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Turystyka i rekreacja • Zarządzanie • Finanse i rachunkowość • Logistyka • Komunikacja cyfrowa i media • Sprzedaż i marketing
Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I-szy rok1 100 €*600 €**
I, II, III rok1 300 €700 €
Informatyka
Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I-szy rok1 400 €*750 €**
I, II, III rok1 600 €850 €

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Turystyka i rekreacja • Zarządzanie
Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I-szy rok1 100 €*600 €**
I, II rok1 300 €700 €

Na wszystkich kierunkach opłata administracyjna wynosi 100 €
*Cena promocyjna na pierwszy rok studiów w ramach promocji „Bezpłatne kursy językowe i zniżka na I rok studiów” – trwa do 30.06.2023 r.
**Cena promocyjna na pierwszy rok/semestr studiów w ramach promocji „Bezpłatne kursy językowe i zniżka na I rok/semestr studiów” – trwa do 30.06.2023 r.

Studia w języku angielskim

Płatność za studia I i II stopnia dla obywateli UE oraz obywateli Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Mongolii, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy oraz Uzbekistanu.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Management • Tourism and Leisure • Logistics
Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I-szy rok2 100 €*1 150 €**
I, II, III rok2 300 €1 250 €
Computer Engineering
Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I-szy rok2 300 €*1 250 €**
I, II, III rok2 500 €1 350 €

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 Management • Tourism and Leisure
Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I-szy rok2 100 €*1 150 €**
I, II rok2 300 €1 250 €

Na wszystkich kierunkach opłata administracyjna wynosi 120 €
*Cena promocyjna na pierwszy rok studiów w ramach promocji „Bezpłatne kursy językowe i zniżka na I rok studiów” – trwa do 30.06.2023 r.
**Cena promocyjna na pierwszy rok/semestr studiów w ramach promocji „Bezpłatne kursy językowe i zniżka na I rok/semestr studiów” – trwa do 30.06.2023 r.

Płatność za studia I i II stopnia dla obywateli spoza UE (nie dotyczy obywateli Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Mongolii, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy oraz Uzbekistanu)

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Management • Computer Engineering
Rok studiówOpłata roczna
I, II, III rok3 300 €
Tourism and Leisure • Logistics
Rok studiówOpłata roczna
I, II, III rok3 100 €

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Management
Rok studiówOpłata roczna
I, II rok3 300 €
Tourism and Leisure
Rok studiówOpłata roczna
I, II rok3 100 €

Na wszystkich kierunkach opłata administracyjna wynosi 200 €