Opłaty

We Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych obowiązuje przejrzysty i elastyczny system płatności za studia. Naszym studentom gwarantujemy stałe czesne przez cały okres trwania studiów oraz indywidualny numer konta bankowego do rozliczeń z uczelnią.

Studia w języku polskim

Płatność za studia I i II stopnia dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Turystyka i rekreacja • Zarządzanie • Finanse i rachunkowość • Logistyka • Komunikacja cyfrowa i media • Sprzedaż i marketing
Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok5 500zł2 900zł600zł500zł
Informatyka
Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok6 600zł3 400zł700zł600zł

WAŻNE! III rok płatność tylko w 10 ratach

WAŻNE! Studia inżynierskie trwają 7 semestrów. Czesne za ostatni semestr nie podlega rozłożeniu na raty.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Turystyka i rekreacja • Zarządzanie
Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II rok5 500zł 2 900zł 600zł 500zł 

Na wszystkich kierunkach opłata administracyjna wynosi 85 zł

Płatność za studia I i II stopnia dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Turystyka i rekreacja • Zarządzanie • Finanse i rachunkowość • Logistyka • Komunikacja cyfrowa i media • Sprzedaż i marketing
Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I, II, III rok1 300 €700 €
Informatyka
Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I, II, III rok1 600 €850 €

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Turystyka i rekreacja • Zarządzanie
Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I, II rok1 300 €700 €

Na wszystkich kierunkach opłata administracyjna wynosi 100 €

Studia w języku angielskim

Płatność za studia I i II stopnia dla obywateli UE oraz obywateli Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Mongolii, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy oraz Uzbekistanu.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Management
Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I, II, III rok2 300 €1 250 €
Computer Engineering
Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I, II, III rok2 500 €1 350 €

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 Management
Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I, II rok2 300 €1 250 €

Na wszystkich kierunkach opłata administracyjna wynosi 120 €

Płatność za studia I i II stopnia dla obywateli spoza UE (nie dotyczy obywateli Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Mongolii, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy oraz Uzbekistanu)

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Management • Computer Engineering
Rok studiówOpłata roczna
I, II, III rok3 300 €

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Management
Rok studiówOpłata roczna
I, II rok3 300 €

Na wszystkich kierunkach opłata administracyjna wynosi 200 €