Przeniesienia dla osób z obywatelstwem polskim

Poniżej przedstawiliśmy wszystkie kroki, tak aby proces przyjęcia na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni był dla Ciebie przejrzysty. W razie problemów pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci w każdej sprawie. Sprawdź naszą ofertę studiów i zobacz, na który kierunek możesz się przenieść!

Biuro Rekrutacji czynne od pn. do pt. w godzinach 8.00-16.00
+48 71 333 11 07
[email protected]

Ogólne zasady przeniesienia

 • Terminy rejestracji przeniesień są następujące:
  – na semestr zimowy w danym roku akademickim – do 31 sierpnia
  – na semestr letni w danym roku akademickim – do 31 stycznia
 • Przeniesienie jest możliwe po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru studiów
 • Przeniesienie może odbywać się tylko w ramach tego samego poziomu kształcenia i kierunku studiów lub ewentualnie w tym samym obszarze kształcenia, w którym mieści się wybrany przez kandydata kierunek
 • Warunkiem koniecznym uruchomienia procedury przeniesienia jest posiadanie statusu studenta oraz dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów
 • Podjęcie studiów w trybie przeniesienia uzależnione jest od wyznaczonych do zaliczenia różnic programowych, które nie mogą przekroczyć 20 ECTS w roku akademickim
 • O możliwości przeniesienia decyduje Pełnomocnik Prorektora ds. Studenckich WAB w oparciu o komplet przedstawionych dokumentów

Jak przenieść się do WAB z innej uczelni?

KROK 1 – ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM ONLINE

 • Wybierz w systemie online opcję „Przeniesienia z innych uczelni” i uzupełnij wszystkie wymagane pola
 • Wgraj do systemu niezbędne załączniki:
  Zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta z dziekanatu uczelni macierzystej
  Zaświadczenie powinno potwierdzać posiadanie statusu studenta i zawierać następujące informacje: nazwę kierunku studiów, liczbę zaliczonych semestrów, poziom i formę kształcenia.
  Wykaz zaliczonych przedmiotów
  Wykaz powinien zawierać: nazwę przedmiotu, liczbę godzin, oceny, punkty ECTS. Dokument musi być potwierdzony przez uczelnię macierzystą wraz z informacją o stosowanej w uczelni skali ocen.
  Sylabusy wszystkich zaliczonych przedmiotów
  Zgoda Dziekana (Prorektora) uczelni macierzystej
  Dokument powinien zawierać informacje, że student rozliczył się z uczelnią macierzystą.
  Podanie o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia
  Podanie należy pobrać z systemu IRK i wgrać podpisany skan w odpowiednim miejscu w systemie.

  W przypadku składania ww. dokumentów w języku obcym, każdy z tych dokumentów powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 • Zaczekaj na weryfikację swoich dokumentów i dalsze kroki

KROK 2 – DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW

Jeśli udało Ci się przejść pozytywną weryfikację, dostarcz do Biura Rekrutacji następujące dokumenty:

 • Wszystkie dokumenty z KROKU 1
 • Wydrukowane i podpisane dokumenty z systemu IRK:
  Kwestionariusz osobowy
  Ślubowanie
  Umowa o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze bez wpisywanych dat)

Jeśli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście:

 • upoważnij do tego inną osobę, która będzie miała ze sobą pełnomocnictwo (pobierz) oraz swój dowód osobisty lub
 • prześlij dokumenty Pocztą Polską bądź kurierem na adres Uczelni z dopiskiem „Dokumenty rekrutacyjnelub
 • prześlij dokumenty za pośrednictwem paczkomatu – Paczkomat WRO08A (nr tel. do nadania paczki: 784 367 758).

KROK 3 – ODBIERZ DECYZJĘ W DZIEKANACIE

Przyjdź do Dziekanatu po odbiór decyzji oraz innych niezbędnych dokumentów.