“E.T.” Education and Tourism

Studenckie Koło Naukowe E.T. Education and Tourism działa od 2018 roku, przy Katedrze Turystyki i Rekreacji Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych. Opiekunami koła naukowego są dr Marta Drozdowska, prof. WAB i dr Izabela Gruszka. 

Działalność Koła

Misją Koła jest nie tylko rozwijanie i popularyzowanie wiedzy o turystyce, rekreacji i hotelarstwie, ale także pogłębianie zainteresowań pracą badawczą i rozwojową w tych dziedzinach. Wychodzimy poza podstawowe zagadnienia, aby zgłębiać tajniki współczesnej turystyki, śledzić najnowsze trendy i analizować innowacyjne podejścia w hotelarstwie.

Jako grupa pasjonatów turystyki, angażujemy się w szeroko pojętą eksplorację. Nasze inicjatywy obejmują także badania nad zrównoważonym rozwojem turystyki, ekologicznymi praktykami rekreacyjnymi oraz nowoczesnymi standardami w obszarze usług hotelarskich.

Pragniemy nie tylko zdobywać wiedzę, ale także dzielić się nią z innymi. Kreujemy platformy do współpracy studentów nie tylko w obrębie Koła, ale także nawiązujemy współpracę z instytucjami akademickimi oraz podmiotami rynku turystycznego. Tworzymy przestrzenie, w których studenci mogą wymieniać doświadczenia, zdobywać praktyczną wiedzę oraz uczestniczyć w projektach, które wpływają na rozwój turystyki i hotelarstwa zarówno na lokalnym, jak i globalnym poziomie.

Członkowie Koła

Członkami koła są studenci zainteresowani tematyką turystyczną. Aktywna działalność w Kole naukowym E. T. zakłada:

  • Uczestnictwo w badaniach naukowych zakresu turystyki
  • Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój turystyki oraz podmiotami gospodarczymi
  • Inicjowanie i udział w konferencjach studenckich, spotkaniach i wykładach
  • Rozwijanie współpracy z innymi kołami naukowymi oraz organizacjami studenckimi
  • Angażowanie się w działania promujące rozwój turystyki
  • Organizacja wyjazdów edukacyjnych, study-tour, wyjazdów na targi turystyczne

Opiekunowie naukowi

dr Marta Drozdowska, prof. WAB
pokój 3/9
tel.+48 71 333 11 16
e-mail [email protected]

dr Izabela Gruszka, prof. WAB
pokój 2/10
tel.+48 71 333 11 31
e-mail [email protected]