Fabryka Sukcesu

Od 1. października 2023 nasze Koło otwiera się na współpracę ze studentami z innych Wydziałów naszej Uczelni. Jesteśmy gotowi na nowych członków i osoby chętne do współpracy. Z przyjemnością udzielimy informacji każdemu, kto chciałby działać w naszym Kole. Aby do nas dołączyć, wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.

Koło naukowe “Fabryka Sukcesu” działa przy Katedrze Zarządzania Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych.

Działalność koła

Nasze Koło opiera się głównie na spotkaniach z ekspertami zarówno teoretykami, jak i praktykami. Organizujemy również wyjazdy integracyjne, naukowe i wiele innych fascynujących wydarzeń. Naszym głównym celem jest rozwijanie się intelektualnie oraz samokształcenie. To nie tylko szansa na odkrywanie nowych dziedzin życia i nauki, ale także doskonała okazja do nawiązywania wartościowych znajomości. Dołącz do nas, jeśli pragniesz wzbogacić swoje doświadczenia naukowe, zainspirować się nowymi obszarami i poznać fantastycznych ludzi, którzy podzielają Twoją pasję do stałego rozwoju!

Misja koła

Naszą misją jest stawanie się inkubatorem młodych liderów, którzy nie tylko potrafią wyznaczać realistyczne cele swojej przyszłości zawodowej, ale przede wszystkim skutecznie organizować działania zmierzające do ich osiągnięcia.

Działamy również w sferze rozwijania i promowania wszechstronnych związków między różnymi organizacjami społecznymi, m.in. grupami o różnorodnych cechach kulturowych, religijnych, etnicznych i narodowych. Naszym celem jest budowanie mostów, które łączą ludzi z różnych środowisk, tworząc przestrzeń do współpracy i wzajemnego zrozumienia.

Członkowie koła

Członkowie Koła to ambitni studenci WAB o ugruntowanych zainteresowaniach naukowo-badawczych, stanowiących bazę do odkrywania kierunków rozwoju przyszłych zainteresowań zawodowych. Miarą siły Koła jest aktywność jej Członków, która przejawiać się powinna w czynnym uczestnictwie w życiu studenckim i naukowym:

  •  udział w konferencjach naukowych i wyjazdach studyjnych,
  •  współpraca z organizacjami studenckimi,
  •  studia przypadków,
  •  publikacje naukowe.

Obecnie członkami Koła jest ponad 20 studentów WAB.

Dla osób, które nie chcą ustawać w dążeniu do urozmaicania swojego życia i spełniania życiowych planów i marzeń Koła naukowe to świetna propozycja. W czasach, w których świat daje wiele możliwości dla codzienności, działalność uczelnianych Kół naukowych jest niezwykle ważna, aby dawać każdemu studentowi wybór.

Przewodnicząca z ramienia studentów

Inna Kazakova
Zarządzanie – rok 3, grupa 5
e-mail [email protected]

O sobie: Moje dotychczasowe zaangażowanie w aktywność naukową oraz współpraca z Kołem wskazują, że jestem zainteresowana i zaangażowana w rozwijanie różnych dziedzin nauki na naszej Uczelni. Chciałabym wspólnie z innymi studentami dążyć do osiągnięcia celów Koła. Moje zainteresowania, to malarstwo.

Opiekunowie naukowi

dr Agnieszka Faron, prof. WAB
pokój 2/9
tel. +48 71 333 11 46 
e-mail [email protected]

dr Dariusz Socha, prof. WAB
pokój 2/9
tel.+48 71 333 11 01
e-mail [email protected]