Fabryka Sukcesu

Koło naukowe “Fabryka Sukcesu” działa przy Katedrze Zarządzania Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych.

Działalność koła

Działalność Koła opiera się w głównej mierze na spotkaniach z przedstawicielami nauki i praktyki. Ponadto przewidywane są wyjazdy integracyjne, naukowe i inne. Podstawowym zadaniem jest szeroko rozumiana działalność naukowa i samokształceniowa jej członków. Misją koła jest zostać inkubatorem młodych liderów, którzy nie tylko potrafią nakreślić realne wizje swojej przyszłości zawodowej, ale przede wszystkim organizować działania zmierzające ku ich realizacji. Nie mniej ważne jest rozwijanie i propagowanie wszechstronnych związków między różnymi organizacjami społecznymi, a grupami zróżnicowanymi pod względem kulturowym, religijnym, etnicznym i narodowym.

Członkowie koła

Członkowie Koła to ambitni studenci WAB o ugruntowanych zainteresowaniach naukowo-badawczych, stanowiących bazę do odkrywania kierunków rozwoju przyszłych zainteresowań zawodowych. Miarą siły Koła jest aktywność jej Członków, która przejawiać się powinna w czynnym uczestnictwie w życiu studenckim i naukowym:

  •  udział w konferencjach naukowych i wyjazdach studyjnych,
  •  współpraca z organizacjami studenckimi,
  •  studia przypadków,
  •  publikacje naukowe.

Obecnie członkami Koła jest ponad 20 studentów WSH.

Przewodnicząca

Daria Kocjan

II rok studiów stacjonarnych, kierunek: zarządzanie ze specjalizacją marketing i sprzedaż. Zainteresowania: siłownia, kulturystyka, sporty sylwetkowe, podnoszenie ciężarów.

Opiekun naukowy

dr Dariusz Socha, adiunkt w WAB

e-mail [email protected]