Bliżej Dolnego Śląska – regionalne koło naukowe

Koło naukowe zostało powołane z r.a. 2022/23 przy Katedrze Turystyki i Rekreacji we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych. Koło jest interdyscyplinarne, skierowane do studentów wszystkich kierunków studiów: Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie, Logistyka, Sprzedaż i Marketing, Komunikacja cyfrowa i media, Informatyka, Finanse i Rachunkowość.

Działalność Koła

W ramach działalności Koła przewidziane są następujące aktywności:

  • Edukacja o Regionie: Dążymy do pogłębiania wiedzy na temat naszego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcji i wyzwań związanych z Dolnym Śląskiem.
  • Współpraca z Biznesem i Organizacjami Społecznymi: Aktywnie nawiązujemy współpracę z przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi z Dolnego Śląska, dążąc do stworzenia mostów między światem akademickim a praktyką biznesową.
  • Organizujemy regularne spotkania z osobami aktywnie uczestniczącymi w życiu społecznym Dolnego Śląska, aby dzielić się doświadczeniami i inspiracjami.
  • Realizujemy projekty badawcze w zespołach interdyscyplinarnych, koncentrując się na tematyce związanej z regionem Dolnego Śląska, co sprzyja rozwojowi wiedzy naukowej.
  • Stawiamy na wspólną wymianę doświadczeń w ramach zespołów interdyscyplinarnych, co umożliwia studentom zdobywanie różnorodnych perspektyw i umiejętności.
  • Angażujemy się w różnorodne formy praktycznej nauki, uczestnicząc w warsztatach, grach i symulacjach, które wspierają rozwój praktycznych umiejętności.
  • Aktywnie współpracujemy z innymi Kołami Naukowymi na terenie Wrocławskiej Akademii Biznesu oraz na innych uczelniach, tworząc sieć wymiany wiedzy i doświadczeń.

Dotychczasowe działania:

Do naszych dotychczasowych osiągnięć zalicza się wizyta studyjna we Wrocławskim Parku Technologicznym oraz owocna współpraca z Fundacją Polska Górom w tworzeniu innowacyjnych scenariuszy gier terenowych dla aplikacji „Tropimy”. Jesteśmy zdecydowani kontynuować naszą misję, inspirując studentów do aktywnego uczestnictwa w badaniach, rozwoju osobistym i współpracy z lokalnym środowiskiem.

  • wizyta studyjna we Wrocławskim Parku Technologicznym,
  • współpraca z fundacją Polska Górom – tworzenie scenariuszy gier terenowych w wybranych obszarach Dolnego Śląska dla aplikacji “Tropimy”.

Plan spotkań

Listopad 2023 – czerwiec 2024 wg potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Opiekun naukowy

dr Małgorzata Leśniak-Johann

pokój 2/10
tel. +48 71 333 11 31
e-mail [email protected]