Bliżej Dolnego Śląska – regionalne koło naukowe

Działalność Koła

Koło naukowe zostało powołane z r.a. 2022/23 przy Katedrze Turystyki i Rekreacji we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych. Koło jest interdyscyplinarne, skierowane do studentów wszystkich kierunków studiów: Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie, Logistyka, Sprzedaż i Marketing, Komunikacja cyfrowa i media, Informatyka, Finanse i Rachunkowość.

W ramach działalności Koła przewidziane są następujące aktywności:

  • poznanie i pogłębienie znajomości regionu Dolnego Śląska,
  • współpraca z biznesem i organizacjami pozarządowymi z Dolnego Śląska,
  • spotkania z osobami działającymi aktywnie na Dolnym Śląsku,
  • prowadzenie badań naukowych w zespołach interdyscyplinarnych w zakresie tematyki dolnośląskiej,
  • wymiana doświadczeń w zespołach interdyscyplinarnych,
  • udział w warsztatach, grach i symulacjach,
  • współpraca z innymi kołami naukowymi z WAB i innych uczelni,

Dotychczasowe działania: wizyta studyjna we Wrocławskim Parku Technologicznym, współpraca z fundacją Polska Górom – tworzenie scenariuszy gier terenowych w wybranych obszarach Dolnego Śląska dla aplikacji “Tropimy”.

Opiekun naukowy

dr Małgorzata Leśniak-Johann

e-mail [email protected]

Plany koła naukowego na rok akademicki 2023/2024

W przygotowaniu

Harmonogram spotkań

Listopad 2023- czerwiec 2024 wg potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Dokładny plan będzie podany po pierwszym spotkaniu koła.

Pierwsze spotkanie koła – 13.11.2023 r., godz. 14:00 – 15:00, sala 3/19