Erasmus+ KA 171

Kraje partnerskie Projekt KA 171 – 2022 

W programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników nie tylko z krajami programu ale również wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata (KA107 lub KA171 – w perspektywie programu na lata 2021-2027).

WYKAZ KRAJÓW UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+ 

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować następujące typy mobilności:

  • Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej
  • Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni
  • Przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych. Studenci i pracownicy przyjeżdżający do polskich szkół wyższych z uczelni w krajach partnerskich otrzymują dofinansowanie (stypendium) ze środków pozyskanych przez WAB w ramach umowy finansowej z Narodową Agencją Programu ERASMUS+.

AKTUALNE PROJEKTY:

Okres realizacji 01.08.2022-31.07.2024

W ramach projektu KA171 Wrocławska Akademia Biznesu uzyskała dofinansowanie na realizację mobilności akademickiej z European Univeristy. 

 Zgodnie z zatwierdzonym projektem WAB oraz European University będą realizowały wymianę studentów i pracowników:

  • 2 mobilności pracowników – 7 dni, przyjazd z European University do WAB.
  • 2 mobilności pracowników – 7 dni, wyjazd z WAB do European University
  • 2 mobilności studentów– 1 semestr, przyjazd z European University do WAB.

Okres realizacji 01.08.2022-31.07.2024

W ramach projektu KA171 Wrocławska Akademia Biznesu uzyskała dofinansowanie na realizację mobilności akademickiej z Baku Engineering University (BEU)

 Zgodnie z zatwierdzonym projektem WAB oraz BEU będą realizowały wymianę studentów i pracowników:

  • 2 mobilności pracowników – 7 dni, przyjazd z BEU do WAB.
  • 2 mobilności pracowników – 7 dni, wyjazd z WAB do BEU.
  • 2 mobilności studentów– 1 semestr, przyjazd z BEU do WAB.