Kadra dyd

mgr inż. Krzysztof Bożek

Posiadam wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu projektów informatycznych oraz szkoleń z programowania.

Moja droga edukacyjna

Z wykształcenia jestem magister zarządzania oraz inżynier informatyk. Studia inżynierskie ukończyłem w 2007 roku na WSIZ „Copernicus” a pracę magisterską z zarządzania broniłem w WSZ „Edukacja”

Moje doświadczenie zawodowe

Wieloletnie doświadczenia w kierowaniu zespołem informatyków.
Szkoleniami informatycznymi zajmuję się od 2014 roku, a od 2020 prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków informatycznych.

Moje specjalizacje

 • programowanie WEB,
 • aplikacje mobilne z wykorzystaniem języka:
  Java, Kotlin, Swift oraz Java Spring.

dr Marta Drozdowska, prof. WAB

Swoje życie zawodowe związałam z Uczelnią Wyższą. Od 2017 roku jestem Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą we Wrocławskiej akademii Biznesu w Naukach Stosowanych. Skutecznie i z zaangażowaniem zarządzam Biurem Współpracy z Zagranicą, Biurem Karier, Działem Nauki, Biblioteką oraz Radą ds. Rozwoju Zrównoważonego.

Moja droga edukacyjna

Z wykształcenia, doświadczenia i pasji jestem związana z turystyką i rozwojem zrównoważonym. Na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskałam stopień doktora Nauk o Ziemi w Zakresie Geografii Regionalnej i Turystyki. Edukację zdobywałam również za granicą. Ukończyłam Washington Professional Development Program na American University w Waszyngtonie (D.C.) w USA oraz Edgware College w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Moje doświadczenie zawodowe

Jestem autorką i współautorką ponad 50-ciu publikacji naukowych głównie w czasopismach międzynarodowych; wykładowcom i prelegentką w krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych z zakresu turystyki i rozwoju zrównoważonego; uczestniczką staży naukowych i dydaktycznych oraz prelegentką na uczelniach i konferencjach w ponad 20 krajach. W ostatnich latach koordynowałam kilkanaście projektów naukowo badawczych, w tym kilka w zespołach międzynarodowych. Jestem również stypendystką MNiSW „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” oraz dwukrotną laureatką Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej MOZART. Ponadto współtworzyłam Strategię Rozwoju Turystyki na Dolnym Śląsku 2030 oraz Programu Rozwoju Turystyki dla Wrocławia 2030.

Moje specjalizacje

 • turystyka miejska,
 • turystyka kulinarna,
 • zintegrowany produkt turystyczny,
 • rozwój zrównoważony,
 • komunikacja B2C, C2B,
 • organizacje turkusowe.

Moje hobby

 • podróże,
 • kuchnia,
 • narty,
 • crossfit.

dr Barbara Kobzarska-Bar

Posiadam doświadczenie w uczeniu umiejętności społecznych. Specjalizuję się w trenowaniu kompetencji potrzebnych do współpracy w zespole. Posiadam podstawową wiedzę z zakresu psychologii społecznej. 

Moja droga edukacyjna

Uniwersytet Wrocławski: magister filologii germańskiej (1991), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2006), trener biznesu (2018), mediator (2022).Uniwersytet Wrocławski: magister filologii germańskiej (1991), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2006), trener biznesu (2018), mediator (2022).

Moje doświadczenie zawodowe

Jestem trenerem umiejętności społecznych w kilku organizacjach biznesowych i samorządowych. Posiadam wiedzę popartą doświadczeniem pracy na stanowiskach kierowniczych w sektorze MMŚP i w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Moje specjalizacje

 • psychologia emocji i motywacji, ,
 • psychologia wpływu społecznego,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja międzykulturowa.

Moje hobby

 • psychologia.

mgr Robert Wolski

Według testu Hartmana kolor żółty, według Eriksona żółto-czerwony. Zdecydowanie ekstrawertyk uwielbiający pracę w zespole, podejmujący nowe cele i wyzwania. Lider i człowiek kontaktów według teorii ról grupowych.

Moja droga edukacyjna

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalności menedżer turystyki oraz zarządzania przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw. Ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia podyplomowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Moje doświadczenie zawodowe

Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu zarządzania, logistyki, budowania relacji, zarządzania wiedzą czy turystyki. Współpracownik wielu podmiotów gospodarczych oraz publicznych w regionie. Były prezes oraz członek organizacji studenckich i społecznych. Uczestnik ogólnopolskich projektów o charakterze ekonomiczno-społecznym mających na celu propagowanie wiedzy z zakresu ekonomii, logistyki, przedsiębiorczości i rozwoju kompetencji miękkich wśród dorosłych, młodzieży, a także dzieci. Szkoleniowiec z zakresu prowadzenia grup warsztatowych, budowania zespołu i kształtowania kompetencji miękkich. W latach 2012 – 2019 szkoleniowiec oraz realizator projektów edukacyjnych z ramienia Fundacji im. Macieja Rataja oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2015 – 2020 pracownik dydaktyczny Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu. Obecnie kierownik działu logistyki wrocławskiej firmy z branży meblarskiej.

Moje specjalizacje

 • zainteresowania badawcze,
 • zarządzanie w logistyce,
 • relacje gospodarcze,
 • zrównoważony rozwój,
 • ekologistyka,
 • zarządzanie wiedzą,,
 • przedsiębiorczość,
 • metody jakościowe,

dr Dariusz Socha, prof. WAB

Moje doświadczenie zawodowe rozpocząłem jako pracownik produkcji, następnie byłem pracownikiem Działu HR w międzynarodowym przedsiębiorstwie EDF. Kolejno zajmowałem stanowisko dyrektora Grupy DASKOPOL w branży hotelowo – rekreacyjnej. Posiadam doświadczenie jako dyrektor oraz twórca kilku kierunków studiów podyplomowych w WAB ( dawniej WSH). Pełniłem kilka funkcji jako Pełnomocnik Rektora. Piastuję także funkcję CEO ADVISER EXPERT. Jestem nauczycielem mianowanym oraz Terapeutą Pomocy Emocjonalnej (Nr. Leg. ATPE 1/02/2019).

Moja droga edukacyjna

Dr n. społecznych Dariusz Socha. Profesor WAB. Nauczyciel mianowany. Praktyczne doświadczenie: Obchodowy urządzeń pomocniczych turbozespołu – KOGENERACJA S.A. Wrocław, Specjalista ds. Szkolenia – KOGENERACJA S.A. Wrocław. Manager/Dyrektor Hotelu Perła ***( Grupa DASKOPOL – branża turystyczna i rekreacyjna) – Oleśnica, k. Wrocławia. Wykładowca akademicki, adiunkt w WSH we Wrocławiu. Pełnił funkcję Dyrektora studiów Podyplomowych, Pełnomocnika Rektora ds. praktyk, Pełnomocnik Rektora ds. Interesariuszy. Właściciel firmy szkoleniowej ADVISER Dariusz Socha. Był Z-cą Koordynatora Projektu w „Wspólne Kompetencje siłą Spółek Grupy EDF w Polsce” w ramach: Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki, Rozwój Zasobów Ludzkich, pod patronatem PARP oraz EFS, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki w latach 2009-2010. Był w WSH opiekunem dydaktycznym projektu z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego w zakresie Narodowej Reprezentacji Akademickiej w roku 2020.

Moje doświadczenie zawodowe

Autor lub współautor kilkunastu publikacji naukowych, prelegent na konferencjach. Prowadziłem szkolenia (wypalenie zawodowe, motywowanie, budowanie zespołu, komunikacja, wagary, praca z uczniem trudnym oraz zdolnym, wagary) dla dyrektorów szkół oraz gron pedagogicznych przy współpracy z organizacją: Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju- Poznań (szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie), wypalenie zawodowe dla pracowników budżetowych przy współpracy z Instytutem szkoleniowym GoWork. Laureat międzynarodowego konkursu fotograficznego Energy change, Paryż – Francja, pod Patronatem EDF 2010, Praca: Nature`s victory over rubbish – Wyróżnienie. Posiadam umiejętność precyzyjnego komunikowania się, negocjacji, mediacji oraz udziału w dyskusji. Kierownik naukowy zadania badawczego z zakresu Zarządzania strategicznego oraz udział w konferencji naukowej „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce” organizowanej przez Katedrę Zarządzania Strategicznego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prowadzenie szkoleń, wykładów oraz zajęć dla Zarządów, Rad Nadzorczych, Dyrektorów oraz studentów z poniższych obszarów: prawo pracy, rekrutacja i selekcja pracowników, zarządzanie talentami, nowoczesne zarządzanie HR, budowanie zespołu, polityka szkoleń i rozwoju, systemy zarządzania ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001..

Moje specjalizacje

 • naukowo interesuję się zagadnieniami komunikacji, PR, CSR,
 • zarządzanie konfliktem,
 • zarządzanie stresem,
 • zarządzaniem wypaleniem zawodowym,
 • motywowaniem,
 • andragogiką oraz przekrojowo BHP w organizacji pracy,
 •  obszar dorobku naukowego dotyczy nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. obejmuje on problematykę technik, metod i koncepcji zarządzania,
 • zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem,
 • promocja w handlu i usługach,
 • warsztaty pracy biurowej,
 • socjologia,
 • zachowania organizacyjne,
 • SAVOIR VIVRE AKADEMICKI,
 • prowadzi seminarium dyplomowe, magisterskie.

Moje hobby

 • w pracy i u studentów ceni szczerość oraz zaangażowanie,
 • prywatnie jest pszczelarzem,
 • piesze wędrówki,
 • gra amatorsko w piłkę nożną na pozycji napastnika,
 • pasjonuje go rozmowa z drugim człowiekiem.

mgr Elżbieta Tomaszewicz

Od wielu lat jestem związana z sektorem turystycznym. Współpracuję z biurami podróży jako pilot, przewodnik podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych. Współpracowałam także z placówkami muzealnymi (obecnie z Muzeum Tyskich Browarów Książęcych).

Moja droga edukacyjna

Z wykształcenia jestem magistrem historii sztuki. Dyplom obroniłam w 2000 roku na Uniwersytecie Warszawskim i już wtedy związałam się z sektorem turystyczno-muzealnym. Oprowadzałam grupy młodzieży po zabytkowych miastach. Przez pewien czas przebywałam we Włoszech poznając sztukę, kulturę oraz język włoski. W miejscowości Pordenone, uczestniczyłam w stażu krajoznawczo-językowym zorganizowanym dla pracowników sektora turystycznego. Obok tego brałam udział w licznych szkoleniach z obszaru turystyki.

Moje doświadczenie zawodowe

Od wielu lat jestem związana z sektorem turystycznym. Współpracuję z biurami podróży jako pilot, przewodnik podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych. Wspolpracowałam także z placówkami muzealnymi(obecnie z Muzeum Tyskich Browarów Książęcych ).

Moje specjalizacje

 • obsługa ruchu turystycznego,
 • uczestniczę w wyjazdach z grupami młodzieżowymi, z osobami dorosłymi, klientami indywidualnymi i biznesowymi,
 • specjalizuję się w wyjazdach do Włoch,
 • prowadzę wykłady i ćwiczenia z przedmiotu obsługa ruchu turystycznego oraz zajęcia z przedmiotu Dziedzictwo Kulturowe.

Moje hobby

 • podróże,
 • kultura i sztuka basenu Morza Śródziemnego,
 • przede wszystkim włoska.

dr Daniel Karkut

Posiadam bogate doświadczenie dydaktyczne obejmujące pracę w charakterze wykładowcy na kilku uczelniach, w tym prywatnych oraz publicznej. W swojej pracy naukowej zajmuję się szeroko rozumianym prawem umów, w tym ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii oraz prawa autorskiego w środowiskach cyfrowych. Poza pracą dydaktyczną i naukową sporządzam opinie prawne na zlecenie kancelarii prawnych, w których podejmuję się rozwiązywania złożonych problemów prawnych w dziedzinie prawa cywilnego. Nadto współprowadzę Fundację Prawo w nauce i biznesie z siedzibą we Wrocławiu, która trudni się działalnością oświatową i edukacyjną.

Moja droga edukacyjna

Z wykształcenia jestem magistrem prawa. Studia prawnicze ukończyłem w 2012 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie w tym samym roku podjąłem stacjonarne studia doktoranckie nauk prawnych na tymże wydziale, które ukończyłem w 2016 roku, uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych w specjalności prawo cywilne. Posiadam dorobek naukowy obejmujący jedną monografię, 19 artykułów naukowych, 2 recenzje oraz jedno sprawozdanie z konferencji naukowej. W trakcie studiów doktoranckich organizowałem liczne konferencje naukowe o zasięgu tak ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Posiadam również certyfikaty biegłej znajomości języka angielskiego, w tym FCE i CAE.

Moje doświadczenie zawodowe

Jestem autorem i współautorem 23 publikacji naukowych, w tym jednej monografii i 19 pozycji o charakterze artykułów naukowych, 2 recenzji i jednego sprawozdania z konferencji naukowej. Moje doświadczenia zawodowe obejmują nie tylko pracę dydaktyczną na kilku uczelniach, w tym na Uniwersytecie Wrocławskim, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet WSB Merito), Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, lecz także pracę w kancelarii notarialnej we Wrocławiu w okresie 3 lat, współpracę z kilkoma kancelariami prawnymi w charakterze of counsel, a także współprowadzenie Fundacji naukowej.

Moje specjalizacje

 • prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej),
 • prawa umów,
 • prawa odszkodowawczego,
 • prawa nowych technologii,
 • prawa spadkowego,
 • prawa spółek handlowych, jak również w prawie pracy.

Moje hobby

 • filmy – dokumentalne, sensacyjne, thrillery psychologiczne,
 • muzyka – elektroniczna, techno, trance, house, i z gatunku funky, soul, soft rock,
 • sport -piłka nożna, snooker,
 • literatura – psychologiczna i z gatunku fantasy.

dr inż. Jędrzej Ułasiewicz

Posiadam bogate doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie informatyki. Uczestniczyłem też przez wiele lat w realizacji i eksploatacji przemysłowego systemu nadzorowania produkcji w Hucie Miedzi Cedynia w KGHM.

Moja droga edukacyjna

Ukończyłem Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w specjalności Systemy Cybernetyki Technicznej. W tej też Uczelni obroniłem pracę doktorską. Przez wiele lat byłem pracownikiem naukowo-dydaktyczny Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w tym na stanowisku docenta. W latach 1989-90 byłem wykładowcą na Uniwersytecie w Mosulu (Irak). Od roku 2020 jestem adiunktem we We Wrocławskiej Akademii Biznesu.

Moje doświadczenie zawodowe

Uczestniczyłem w projekcie budowy systemu poboru opłat za korzystanie z autostrad na terenie RFN. Przez ponad 20 lat współpracowałem z Hutą Miedzi Cedynia w Orsku (KGHM), dla której wspólnie z innymi opracowałem komputerowy system kontroli jakości – Ekspert. System ten kontrolował około 2/3 rocznej produkcji miedzi w KGHM czyli ponad 200 tys. ton miedzi. Za ten system w roku 2015, kierowany przeze mnie zespół, otrzymał Nagrodę I stopnia NOT „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki”.

Moje specjalizacje

 • Prowadziłem liczne wykłady, laboratoria z dziedziny informatyki z takich przedmiotów jak: „Programowania współbieżne” „Programowanie i systemy równoległe” „Systemy operacyjne”         „Komputerowe systemy sterowania”  „Systemy czasu rzeczywistego”   „Architektura komputerów”       „Wstęp do programowania”  „Programowanie obiektowe”       „Sieci komputerowe”         „Systemy wbudowane”
 • Jestem autorem książki „Systemy czasu rzeczywistego”, licznych skryptów i pomocy dydaktycznych.

Moje hobby

 • filozofia umysłu,
 • medytacja,
 • krótkofalarstwo (posiadam licencję),
 • kultura wschodu.

dr Marek Cieśliński

Zajmuję się szeroko pojętą komunikacją, szczególnie w przestrzeni audiowizualnej. Jestem autorem kilku filmów (m.in. „Bulwar Franza Waxmana”), posiadam duże doświadczenie radiowe. Przez wiele lat zarządzałem instytucjami kultury. Specjalizuję się w analizie i interpretacji form perswazji i manipulacji, szczególnie w obszarze mediów społecznościowych.

Moja droga edukacyjna

Ukończyłem Uniwersytet Jagielloński na kierunku filologia polska, uzyskując specjalność filmoznawcy. Doktorat obroniłem w Uniwersytecie Śląskim.

Moje doświadczenie zawodowe

Wśród kilku opublikowanych książek szczególnie cenię recenzowane monografie „Poruszyć miliony. Kino Jerzego Bossaka” (2023) oraz „Piękniej niż w życiu. Polska Kronika Filmowa 1944-1994”. Jestem autorem ok. 40 artykułów naukowych oraz licznych publikacji na temat filmu, kina i edukacji medialnej.

Moje specjalizacje

 • W prowadzonym seminarium dyplomowym wspieram pisanie prac z obszaru budowania wizerunku w sieci
 • komunikacji biznesowej,
 • motywowania zespołów pracowniczych.

Moje hobby

 • żeglowanie po Bałtyku (zwłaszcza zimą),
 • dzielę z uprawą ogrodu kwiatowego,
 • zaś nieocenione wrażenia dostarcza mi campingowanie „na dziko”.

prof. Edyta Janus

Wykładowca akademicki, trener biznesu.

Moja droga edukacyjna

2019 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne Temat rozprawy habilitacyjnej: Terapeuci zajęciowi w Polsce – role zawodowe, kształcenie i perspektywy rozwoju zawodu.
2012 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych; Temat pracy doktorskiej: ,,Grupizm” jako praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w funkcjonujących w Polsce firmach z japońskim i polskim kapitałem. Studium postaw pracowniczych.
2007 – uzyskanie stopnia magistra psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
2007 – ukończenie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
2005 – uzyskanie stopnia magistra socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Posiadam certyfikat trenerski uprawniający do prowadzenia szkoleń. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia związane z psychologią, zarządzaniem oraz terapią zajęciową (posiadam certyfikat Teacher Training in Occupational Therapy Theory, Practice and Education wydany przez ENOTHE The European Network of Occupational Therapy in Higher Education) . Jestem uczestnikiem międzynarodowych zespołów badawczych (m.in w ramach konsorcjum Joint Programming Neurodegenerative Disease Research (JPND), koordynuję prace komitetu naukowego 1 st Occupational Therapy Europe Congress Kraków 2024, regularnie recenzuję artykuły naukowe dla czasopism ze współczynnikiem IF. Jestem także autorką wielu artykułów naukowych, redaktorką monografii oraz autorką podręczników. Dbam o aktualizowanie swojej wiedzy i umiejętności oraz podtrzymywanie swojego zaangażowania zawodowego również w obszarze pozaakademickim.

Moje doświadczenie zawodowe

Moje doświadczenie zawodowe ma charakter dwutorowy. Od ponad 20 lat związana jestem zarówno ze środowiskiem akademickim jak i biznesowym, co pozwala mi na równoważenie zarówno wiedzy jak i praktyki. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii zawodu, a także rozwijania terapii zajęciowej. Kontakty ze środowiskiem biznesowym związane są z realizacją projektów rozwojowych, doradztwem i prowadzeniem szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników podmiotów związanych z szeroko pojętym biznesem oraz instytucji publicznych.

Moje specjalizacje

 • psychologia zarządzania,
 • socjologia zawodów (w szczególności zawód terapeuty zajęciowego),
 • patologie organizacyjne.

Moje hobby

 • dobra książka,
 • rower,
 • ogrodnictwo.

mgr Agnieszka Szymerowska

Przepracowałam w branży spotkań i wydarzeń przez ponad 12 lat. Mam doświadczenie w zarządzaniu eventami, współpracy z Ambasadorami Kongresowymi z Polski oraz współpracy z biznesem MICE (spotkania, incentive, konferencje i wystawy) na terenie całego kraju.

Moja droga edukacyjna

Posiadam tytuł magistra zarządzania uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Moje doświadczenie zawodowe

Przepracowałam w Biurze Kongresowym Wrocław, od 2019 do 2023 roku pełniłam funkcję Prezesa Zarządu. Jestem jedną z założycieli Organizacji Turystycznej Wrocław, odpowiedzialnej za promocję i tworzenie przestrzeni dla podmiotów z branży turystycznej w celu budowania oferty usług skierowanej do gości Wrocławia. Obecnie pracuję dla najstarszego stowarzyszenia branżowego w Polsce – Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP), jako Dyrektor i Członek Zarządu.

Moje specjalizacje

 • Branża MICE (spotkania, insentive, konferencje i wystawy),
 • turystyka.

Moje hobby

 • zajmuję się wioślarstwem, jestem sędzią,
 • obecnie odkryłam dla siebie trening sportowy ze psami.

mgr Maciej Domagała

Posiadam duże doświadczenie związane z mediami i komunikacją społeczną. Mam również wiedzę i doświadczenie w zakresie produkcji filmowej, telewizyjnej i na potrzeby działań internetowych. Przez wiele lat zarządzałem zespołami o różnej wielkości. Realizowałem wydarzenia adresowane do publiczności od 20 do 5000 osób

Moja droga edukacyjna

W 1999 roku ukończyłem z wyróżnieniem socjologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Moja praca magisterska dotyczyła kultury organizacyjnej
W 2003 roku ukończyłem studia MBA walidowane przez The Nottingham Trent University. Moja praca końcowa dotyczyła zarządzania marką.
Swoją wiedzę uzupełniłem na studiach podyplomowych za zakresu zarządzania finansami w 2009 roku.

Moje doświadczenie zawodowe

Większość mojego zawodowego życia wiąże się z mediami. Byłem dziennikarzem, zajmowałem się marketingiem i promocją. Zarządzałem również stacjami Radia ESKA we Wrocławiu i Opolu. Miałem przyjemność współtworzyć kanał muzyczny ESKA TV oraz zajmować się dystrybucją kanałów TV Polo TV, Vox TV, Focus TV. Pracowałem w telewizji ECHO24. Współpracuję z firmami zajmującymi się produkcjami telewizyjnymi.
Jestem trenerem i wykładowcą z ponad 24 letnim doświadczeniem. Współpracowałem w tym zakresie z różnymi uczelniami i organizacjami.

Moje specjalizacje

 • komunikacja,
 • public relations,
 • marketing,
 • zarządzanie.

Moje hobby

 • ekonomia behawioralna,
 • socjologia,
 • dalekowschodnie sztuki walki.

dr Magdalena Łazorczyk – Szkudlarska

Bogate doświadczenie w organizacji imprez turystycznych, od 2016 roku własna działalność gospodarcza organizującą obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży.

Moja droga edukacyjna

Otrzymała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w 2018 roku. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dwóch kierunków: wychowanie fizyczne o specjalności Menedżer Sportu (mgr wychowania fizycznego) oraz turystyki i rekreacji o specjalności Techniki relaksacyjne w Rekreacji (mgr turystyki i rekreacji). Właścicielka firmy SpecActive obozy kolonie wycieczki. Ukończone studia podyplomowe: nauczanie geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Inne kwalifikacje: kierownik wypoczynku, żeglarz jachtowy, animatorka czasu wolnego, pilot wycieczek, istruktorka: pływania, aqua aerobik, badmintona, gimnastyki korekcyjnej.

Moje doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe dr Magdaleny Łazorczyk – Szkudlarskiej związane jest z turystyką i szkolnictwem, posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu i organizacji imprez i usług turystycznych.

Moje specjalizacje

 • aktywność fizyczna,
 • turystyka,
 • zdrowy styl życia,
 • jakość życia.

Moje hobby

 • prywatnie podróżniczka, odwiedziła wiele miejsc m.in: Dubaj, Singapur, Tajlandia, Malezja, Hiszpania, Włochy, Monako, Francja, Bułgaria, Grecja, Chorwacja, Niemcy i in,

dr Janusz Kosicki

Doświadczony kierownik z ponad 20-letnim doświadczeniem na stanowiskach dyrektora generalnego i prezesa zarządu, posiadający obszerną odpowiedzialność lokalną i regionalną w sektorach sprzętu medycznego i nauk o życiu. Od 2011 roku wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w programie MBA dotyczącym kompetencji kierowniczych, posiadam doświadczenia w przywództwie, negocjacji, przedsiębiorczości i nowoczesnego zarządzania. Założyciel Kosicki Consulting Company, konsultant zarządzania i menedżer tymczasowy.

Moja droga edukacyjna

Posiadam stopień doktora inżynierii biomedycznej uzyskany na Politechnice Warszawskiej oraz stopień doktora nauk biologiczno-fizycznych zdobyty na Uniwersytecie w Minnesocie, Minneapolis, MN, USA. Od 2011 roku wykładam na Wrocławskiej Akademii Biznesu studentom programu MBA oraz zarządzania.

Moje doświadczenie zawodowe

Przez ponad 20 lat pracowałem na stanowiskach kierowniczych zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym w firmach Medtronic i EBS. Jestem również założycielem Kosicki Consulting Company.

Moje specjalizacje

 • moją pasją jest przekazywanie studentom praktycznego doświadczenia dla ich rozwoju i kariery

Moje hobby

 • zbieram monety z różnych stron świata,
 • jestem znawcą wina.

mgr Krzysztof Przybyłek

Posiadam szerokie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa i odporności, skupione na wdrażaniu technologii zarządzania tożsamościami i dostępem w środowiskach informatycznych przedsiębiorstw.

Moja droga edukacyjna

Ukończyłem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w 2023 roku, uzyskując tytuł magistra informatyki biznesowej ze specjalizacją w analizie w ramach Przemysłu 4.0. Posiadam certyfikaty z zakresu sieci komputerowych, obliczeń w chmurze oraz cyberbezpieczeństwa.

Moje doświadczenie zawodowe

Związałem swoją karierę zawodową z wiodącymi na rynku światowym firmami świadczącymi usługi zarządzania infrastrukturą dla przedsiębiorstw.

Moje specjalizacje

 • Będę pracować z studentami nad rozwijaniem podstawowej wiedzy z zakresu architektury komputerowej.

mgr Marcin Majewski

Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z dziedziny nauk społecznych. Mam wiedzę zarówno teoretyczną, i praktyczną z zakresu zarządzania zespołem, projektem oraz z marketingu.

Moja droga edukacyjna

Z wykształcenia jestem magistrem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
W 2020 roku ukończyłem studia magisterskie na wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Moje doświadczenie zawodowe

Jestem doktorantem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Poświęciłem życie zawodowe dydaktyce i nauce. Od wielu lat jestem związany z branżą E-commerce. Jestem autorem wielu artykułów naukowych oraz współautorem wielu monografii, zwłaszcza w tematyce związanej ze start-upami.

Moje specjalizacje

 • handel międzynarodowy,
 • marketing,
 • zarządzanie,
 • kryptowaluty,
 • globalizację i e-commerce.

Moje hobby

 • pasjonuję się nauką języka mandaryńskiego,
 • w wolnym czasie zazwyczaj delektuję się nieokiełznanym pięknem dzikiej przyrody.

mgr Adam Hakowski

Posiadam bogate doświadczenie w opracowywaniu i implementacji projektów w obszarze systemów ERP. Moja głęboka wiedza techniczna w połączeniu z pasją do innowacji przekłada się na efektywną optymalizację procesów biznesowych w różnych branżach. Wyróżniam się umiejętnością analizy i rozumienia skomplikowanych wymagań biznesowych, co pozwala mi tworzyć rozwiązania maksymalizujące efektywność operacyjną i wartość dla organizacji. Jako lider zespołu, buduję grupy oparte na wzajemnym szacunku, otwartości i współpracy, promując środowisko, które sprzyja innowacjom i ciągłemu rozwojowi. Staram się, aby wiedza, którą przekazuję, była jak najbardziej praktyczna, mając przy tym solidne fundamenty akademickie. 

Moja droga edukacyjna

Z wykształcenia mgr inż. elektroniki i telekomunikacji.
W 2015 ukończyłem Politechnikę Poznańską na kierunku Elektronika i Telekomunikacja o specjalności Radiokomunikacja.

Moje doświadczenie zawodowe

Od kilku lat prowadzę spółkę zajmującą się wdrożeniami i rozwojem systemów ERP.

Moje specjalizacje

 • bazy danych, 
 • programowanie,
 • przetwarzanie sygnałów,
 • tworzenie Aplikacji Databases.

Moje hobby

 • krótkofalarstwo, 
 • akwarystyka Ham Radio,

mgr Paulina Przystańska

Wszystko co robię, tworzę z pasją i pełnym zaangażowaniem. Jestem psychologiem-diagnostą, neuropsychologiem, terapeutą, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W 2010 roku ukończyłam SWPS Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Od tamtego czasu pracuję w zawodzie i stale podnoszę swoje kwalifikacje. Jestem doradcą zawodowym i wykładowcą akademickim. Ponadto, pracuję jako trener biznesu oraz Life & Business Coach, z akredytacją International Coach Federation na poziomie PCC.

Moja droga edukacyjna

W 2010 roku ukończyłam SWPS Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu uzyskując tytuł magistra psychologii, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Posiadam dyplom doradcy zawodowego z przygotowaniem pedagogicznym
oraz dyplom psychologa-diagnosty. Ponadto ukończyłam szkołę terapii behawioralno-poznawczej.
Jestem certyfikowanym trenerem biznesu oraz certyfikowanym Coachem „International Coach Federation”, członkiem ICF Global i ICF Polska.

Moje doświadczenie zawodowe

W mojej pracy skupiam się przede wszystkim na oczekiwaniach, potrzebach i zasobach Pacjenta/Klienta/Studenta. To pozwala odkrywać osobisty potencjał i przyglądać się własnym ograniczeniom, aby lepiej radzić sobie z rozwiązywaniem problemów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Moje specjalizacje

 • psychologia w biznesie i psychologia kliniczna,
 • neuropsychologia,
 • doradztwo zawodowe/kariery,
 • coaching,
 • diagnoza kompetencji i potencjału zawodowego,
 • mentoring,
 • rekrutacja pracowników,
 • komunikacja,
 • rozwój osobisty,
 • treningi interpersonalne/menedżerskie,
 • mediacje,
 •  zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • szkolenia.

Moje hobby

 • psychologia osobowości,
 • neuropsychologia,
 • psychologia biznesu,
 • obszar szkoleń miękkich i coaching,
 • taniec,
 • sport,
 • czytanie literatury kryminalnej,
 • podróże.

mgr Sylwia Gałuszka

Koordynator i wykonawca projektów związanych z normowaniem i optymalizacją procesów. Wdrażanie narzędzi Lean Managemant w zakładach produkcyjnych. Audytowanie i diagnozowanie kluczowych ograniczeń w obszarze produkcji, logistyki wewnątrzzakładowej, medycynie.

Moja droga edukacyjna

02.2018-07.2020 Menadżer logistyki
Specjalizacja: Menadżer logistyki
10.2014-02.2018 Inżynieria logistyki
Specjalizacja: Projektowanie i eksploatacja systemów logistycznych
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Wrocław

Moje doświadczenie zawodowe

10.2023-02.2024 Wykładowca z zakresu Systemów informatycznych
Wrocławska Akademia biznesu Wrocławiu
10.2022-02.2023 Wykładowca z zakresu Projektowania procesów logistycznych
Wrocławska Akademia biznesu Wrocławiu
02.2022- obecnie Lean Healthcare Expert
Lean w Medycynie
11.2021-11.2021 Wykładowca z zakresu ERGOlean Management – najlepsze praktyki wdrażania „szczupłego zarządzania”
MBA WSIiZ Rzeszów
02.2021-obecnie Wykładowca z zakresu Logistyki produkcji ukierunkowanej na ograniczania (TOC)
Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu i Wrocławiu
01.2019- 01.2022 Koordynator projektów
06.2018- 12.2018 Inżynier projektu
04.2018- 06.2018 Asystent inżyniera projektu
Doradztwo Przemysłowo Gospodarcze Paweł Staworzyński

Moje specjalizacje

 • wykorzystanie zagadnień z zakresu Teorii Ograniczeń w praktyce,
 • normowanie czasu pracy z wykorzystaniem metody MTM (LOG, USA),
 • ergonomia czasu pracy z wykorzystaniem narzędzi: OCRA, NIOSH, OWAS, EAWS, AAWS,
 •  umiejętność realizacji projektów Six Sigma,
 • umiejętność tworzenia standardów pracy zgodnie z metodyką SOP i TWI,
 • analiza danych na potrzeby realizowanych projektów.

Moje hobby

 • jazda na motocyklu.

mgr Sylwia Nadolska

Posiadam bogate doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie. Mam również wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji , technologii informacyjno – komunikacyjnych., cyberbezpieczeństwa oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Moja droga edukacyjna

Studia magisterskie
Wychowanie fizyczne – organizacja i zarządzanie w firmie sportowej
Studia podyplomowe
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole
Edukacja dla bezpieczeństwa
Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia.

Moje doświadczenie zawodowe

Swoje życie zawodowe związałam z edukacją dzieci i młodzieży. Jestem nauczycielem dyplomowanym w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Organizatorką wielu konferencji i szkoleń o tematyce Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, cyberbezpieczeństwa oraz zdrowia fizycznego i psychicznego.

Moje specjalizacje

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
 • wychowanie fizyczne.

Moje hobby

 • turystyka,
 • podróże,
 • fotografia,
 • bezpieczeństwo cyfrowe,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • hokej podwodny,
 • taniec hip – hop i latino,
 • realizuje się jako ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

mgr

P

Moja droga edukacyjna

S

Moje doświadczenie zawodowe

Swoje życie zawodowe związałam z edukacją dzieci i młodzieży. Jestem nauczycielem dyplomowanym w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Organizatorką wielu konferencji i szkoleń o tematyce Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, cyberbezpieczeństwa oraz zdrowia fizycznego i psychicznego.

Moje specjalizacje

Moje hobby