Kadra dyd

A

B

C

Ć

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

Ś

T

U

W

Z

Ź

Ż

mgr Monika BanachEkspert branży hotelarskiej, z którą związana jestem od ponad 20 lat. Posiadam bogate doświadczenie w profesjonalnej obsłudze gościa, zarządzaniu zespołem, guest experience. 


Moja droga edukacyjna

Certyfikowany Trener Biznesu Akademii SET, mgr Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Moje doświadczenie zawodowe

Od ponad 20 lat związana z branżą hotelową, zdobywając doświadczenie w hotelach biznesowych i resortowych w Polsce. Karierę hotelarza rozpoczynałam od stanowiska recepcjonisty, poprzez specjalistę ds. marketingu i sprzedaży, Kierownik Pionu Hotelowego, Manager Hotelu. Aktualnie właściciel firmy szkoleniowej dla hoteli „Gościnność w trampkach”.

Moje specjalizacje

 • zarządzanie usługami hotelowymi,
 • organizacja pracy w hotelu,
 • Guest Experience,
 • profesjonalna obsługa gościa,
 • zarządzanie zespołem,
 • trudne sytuacje i trudny gość w hotelu 

Moje hobby

 • podróże,
 • fotografia
 • mój pies 🙂

mgr inż. Krzysztof BożekPosiadam wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu projektów informatycznych oraz szkoleń z programowania.


Moja droga edukacyjna

Z wykształcenia jestem magistrem zarządzania oraz inżynierem informatyki. Studia inżynierskie ukończyłem w 2007 roku na WSIZ „Copernicus” a pracę magisterską z zarządzania broniłem w WSZ „Edukacja”

Moje doświadczenie zawodowe

Wieloletnie doświadczenia w kierowaniu zespołem informatyków.
Szkoleniami informatycznymi zajmuję się od 2014 roku, a od 2020 prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków informatycznych.

Moje specjalizacje

 • programowanie WEB,
 • aplikacje mobilne z wykorzystaniem języka:
  Java, Kotlin, Swift oraz Java Spring.


dr Marek CieślińskiZajmuję się szeroko pojętą komunikacją, szczególnie w przestrzeni audiowizualnej. Jestem autorem kilku filmów (m.in. „Bulwar Franza Waxmana”), posiadam duże doświadczenie radiowe. Przez wiele lat zarządzałem instytucjami kultury. Specjalizuję się w analizie i interpretacji form perswazji i manipulacji, szczególnie w obszarze mediów społecznościowych.


Moja droga edukacyjna

Ukończyłem Uniwersytet Jagielloński na kierunku filologia polska, uzyskując specjalność filmoznawcy. Doktorat obroniłem w Uniwersytecie Śląskim.

Moje doświadczenie zawodowe

Wśród kilku opublikowanych książek szczególnie cenię recenzowane monografie „Poruszyć miliony. Kino Jerzego Bossaka” (2023) oraz „Piękniej niż w życiu. Polska Kronika Filmowa 1944-1994”. Jestem autorem ok. 40 artykułów naukowych oraz licznych publikacji na temat filmu, kina i edukacji medialnej.

Moje specjalizacje

W prowadzonym seminarium dyplomowym wspieram pisanie prac z obszaru budowania wizerunku w sieci, komunikacji biznesowej, motywowania zespołów pracowniczych.

Moje hobby

 • żeglowanie po Bałtyku (zwłaszcza zimą),
 • dzielę z uprawą ogrodu kwiatowego,
 • zaś nieocenione wrażenia dostarcza mi campingowanie „na dziko”.

mgr Adam CzeponisPosiadam doskonałe umiejętności komunikacyjne, bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i studentami. Przez cały czas rozwijam się zdobywając nową wiedzę i umiejętności, które przekazuje studentom (po prostu nie marnuję czasu).


Moja droga edukacyjna

W 2011 ukończyłem Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim z tytułem technik informatyk.
W 2016 r. ukończyłem Uniwersytet Szczeciński z tytułem magister teologii wraz z kursem pedagogicznym.
W 2023 r. ukończyłem studia podyplomowe z informatyki w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.
W 2023 r. ukończyłem studia podyplomowe z Zarządzania Placówkami Oświatowymi w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Uczestniczyłem w bardzo wielu kursach z zakresu MS Office, programowania (Python, C++, Java, WBA, JavaScript, PHP), systemów serwerowych, programów graficznych, Cloud Computing, Google Analytics, systemów CMS, baz danych, projektowania stron internetowych, znajomości platform edukacyjnych, tworzenia filmów.

Certyfikowany innowacyjny nauczyciel Microsoft.

Moje doświadczenie zawodowe

Swoje życie zawodowe związałem z edukacją:

 • od 2017 roku pracuję w szkole – aktualnie w Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia we Wrocławiu – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych (programowanie aplikacji internetowych, administrowanie bazami danych, sieci komputerowe, urządzenia techniki komputerowej, systemy operacyjne).
 • od 2022 prowadzę kursy dla dorosłych z zakresu branży IT – głównie w Teb Edukacja/Edicon – programowanie Python, Cloud Computing, wordpress, Java, JavaScript, SQL.
 • od 2023 pracuję również we Wrocławskiej Akademii Biznesu prowadząc zajęcia z usług webowych i Techniki i narzędzia testowania aplikacji internetowych .

Moje specjalizacje

 • MS Office,
 • programowanie,
 • tworzenie stron internetowych,
 • sieci komputerowe,
 • bazy danych,
 • systemy operacyjne,
 • CMS,
 • Cloud Computing,
 • testowanie aplikacji.

Moje hobby

 • informatyka,
 • literatura,
 • tworzenie filmów,
 • podróże.

mgr Maciej DomagałaPosiadam duże doświadczenie związane z mediami i komunikacją społeczną. Mam również wiedzę i doświadczenie w zakresie produkcji filmowej, telewizyjnej i na potrzeby działań internetowych. Przez wiele lat zarządzałem zespołami o różnej wielkości. Realizowałem wydarzenia adresowane do publiczności od 20 do 5000 osób.

Moja droga edukacyjna

W 1999 roku ukończyłem z wyróżnieniem socjologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Moja praca magisterska dotyczyła kultury organizacyjnej
W 2003 roku ukończyłem studia MBA walidowane przez The Nottingham Trent University. Moja praca końcowa dotyczyła zarządzania marką.
Swoją wiedzę uzupełniłem na studiach podyplomowych za zakresu zarządzania finansami w 2009 roku.

Moje doświadczenie zawodowe

Większość mojego zawodowego życia wiąże się z mediami. Byłem dziennikarzem, zajmowałem się marketingiem i promocją. Zarządzałem również stacjami Radia ESKA we Wrocławiu i Opolu. Miałem przyjemność współtworzyć kanał muzyczny ESKA TV oraz zajmować się dystrybucją kanałów TV Polo TV, Vox TV, Focus TV. Pracowałem w telewizji ECHO24. Współpracuję z firmami zajmującymi się produkcjami telewizyjnymi.
Jestem trenerem i wykładowcą z ponad 24 letnim doświadczeniem. Współpracowałem w tym zakresie z różnymi uczelniami i organizacjami.

Moje specjalizacje

 • komunikacja,
 • public relations,
 • marketing,
 • zarządzanie.

Moje hobby

 • ekonomia behawioralna,
 • socjologia,
 • dalekowschodnie sztuki walki.


dr Marta Drozdowska, prof. WABSwoje życie zawodowe związałam z Uczelnią Wyższą. Od 2017 roku jestem Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą we Wrocławskiej akademii Biznesu w Naukach Stosowanych. Skutecznie i z zaangażowaniem zarządzam Biurem Współpracy z Zagranicą, Biurem Karier, Działem Nauki, Biblioteką oraz Radą ds. Rozwoju Zrównoważonego.


Moja droga edukacyjna

Z wykształcenia, doświadczenia i pasji jestem związana z turystyką i rozwojem zrównoważonym. Na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskałam stopień doktora Nauk o Ziemi w Zakresie Geografii Regionalnej i Turystyki. Edukację zdobywałam również za granicą. Ukończyłam Washington Professional Development Program na American University w Waszyngtonie (D.C.) w USA oraz Edgware College w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Moje doświadczenie zawodowe

Jestem autorką i współautorką ponad 50-ciu publikacji naukowych głównie w czasopismach międzynarodowych; wykładowcom i prelegentką w krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych z zakresu turystyki i rozwoju zrównoważonego; uczestniczką staży naukowych i dydaktycznych oraz prelegentką na uczelniach i konferencjach w ponad 20 krajach. W ostatnich latach koordynowałam kilkanaście projektów naukowo badawczych, w tym kilka w zespołach międzynarodowych. Jestem również stypendystką MNiSW „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” oraz dwukrotną laureatką Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej MOZART. Ponadto współtworzyłam Strategię Rozwoju Turystyki na Dolnym Śląsku 2030 oraz Programu Rozwoju Turystyki dla Wrocławia 2030.

Moje specjalizacje

 • turystyka miejska,
 • turystyka kulinarna,
 • zintegrowany produkt turystyczny,
 • rozwój zrównoważony,
 • komunikacja B2C, C2B,
 • organizacje turkusowe.

Moje hobby

 • podróże,
 • kuchnia,
 • narty,
 • crossfit.

dr Barbara Kobzarska-BarPosiadam doświadczenie w uczeniu umiejętności społecznych. Specjalizuję się w trenowaniu kompetencji potrzebnych do współpracy w zespole. Posiadam podstawową wiedzę z zakresu psychologii społecznej.


Moja droga edukacyjna

Uniwersytet Wrocławski: magister filologii germańskiej (1991), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2006), trener biznesu (2018), mediator (2022).Uniwersytet Wrocławski: magister filologii germańskiej (1991), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2006), trener biznesu (2018), mediator (2022).

Moje doświadczenie zawodowe

Jestem trenerem umiejętności społecznych w kilku organizacjach biznesowych i samorządowych. Posiadam wiedzę popartą doświadczeniem pracy na stanowiskach kierowniczych w sektorze MMŚP i w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Moje specjalizacje

 • psychologia emocji i motywacji,
 • psychologia wpływu społecznego,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja międzykulturowa.

Moje hobby

 • psychologia.

mgr Robert WolskiWedług testu Hartmana kolor żółty, według Eriksona żółto-czerwony. Zdecydowanie ekstrawertyk uwielbiający pracę w zespole, podejmujący nowe cele i wyzwania. Lider i człowiek kontaktów według teorii ról grupowych.


Moja droga edukacyjna

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalności menedżer turystyki oraz zarządzania przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw. Ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia podyplomowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Moje doświadczenie zawodowe

Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu zarządzania, logistyki, budowania relacji, zarządzania wiedzą czy turystyki. Współpracownik wielu podmiotów gospodarczych oraz publicznych w regionie. Były prezes oraz członek organizacji studenckich i społecznych. Uczestnik ogólnopolskich projektów o charakterze ekonomiczno-społecznym mających na celu propagowanie wiedzy z zakresu ekonomii, logistyki, przedsiębiorczości i rozwoju kompetencji miękkich wśród dorosłych, młodzieży, a także dzieci. Szkoleniowiec z zakresu prowadzenia grup warsztatowych, budowania zespołu i kształtowania kompetencji miękkich. W latach 2012 – 2019 szkoleniowiec oraz realizator projektów edukacyjnych z ramienia Fundacji im. Macieja Rataja oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2015 – 2020 pracownik dydaktyczny Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu. Obecnie kierownik działu logistyki wrocławskiej firmy z branży meblarskiej.

Moje specjalizacje

 • Zarządzanie w logistyce,
 • relacje gospodarcze,
 • zrównoważony rozwój,
 • ekologistyka,
 • zarządzanie wiedzą,
 • przedsiębiorczość,
 • metody jakościowe.

Moje hobby

Prywatnie pasjonat poznawania nowych kultur i zakątków świata.

Moje specjalizacje

 • zainteresowania badawcze,
 • zarządzanie w logistyce,
 • relacje gospodarcze,
 • zrównoważony rozwój,
 • ekologistyka,
 • zarządzanie wiedzą,,
 • przedsiębiorczość,
 • metody jakościowe,

dr Dariusz Socha, prof. WABMoje doświadczenie zawodowe rozpocząłem jako pracownik produkcji, następnie byłem pracownikiem Działu HR w międzynarodowym przedsiębiorstwie EDF. Kolejno zajmowałem stanowisko dyrektora Grupy DASKOPOL w branży hotelowo – rekreacyjnej. Posiadam doświadczenie jako dyrektor oraz twórca kilku kierunków studiów podyplomowych w WAB ( dawniej WSH). Pełniłem kilka funkcji jako Pełnomocnik Rektora. Piastuję także funkcję CEO ADVISER EXPERT. Jestem nauczycielem mianowanym oraz Terapeutą Pomocy Emocjonalnej (Nr. Leg. ATPE 1/02/2019).


Moja droga edukacyjna

Dr n. społecznych Dariusz Socha. Profesor WAB. Nauczyciel mianowany. Praktyczne doświadczenie: Obchodowy urządzeń pomocniczych turbozespołu – KOGENERACJA S.A. Wrocław, Specjalista ds. Szkolenia – KOGENERACJA S.A. Wrocław. Manager/Dyrektor Hotelu Perła ***( Grupa DASKOPOL – branża turystyczna i rekreacyjna) – Oleśnica, k. Wrocławia. Wykładowca akademicki, adiunkt w WSH we Wrocławiu. Pełnił funkcję Dyrektora studiów Podyplomowych, Pełnomocnika Rektora ds. praktyk, Pełnomocnik Rektora ds. Interesariuszy. Właściciel firmy szkoleniowej ADVISER Dariusz Socha. Był Z-cą Koordynatora Projektu w „Wspólne Kompetencje siłą Spółek Grupy EDF w Polsce” w ramach: Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki, Rozwój Zasobów Ludzkich, pod patronatem PARP oraz EFS, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki w latach 2009-2010. Był w WSH opiekunem dydaktycznym projektu z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego w zakresie Narodowej Reprezentacji Akademickiej w roku 2020.

Moje doświadczenie zawodowe

Autor lub współautor kilkunastu publikacji naukowych, prelegent na konferencjach. Prowadziłem szkolenia (wypalenie zawodowe, motywowanie, budowanie zespołu, komunikacja, wagary, praca z uczniem trudnym oraz zdolnym, wagary) dla dyrektorów szkół oraz gron pedagogicznych przy współpracy z organizacją: Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju- Poznań (szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie), wypalenie zawodowe dla pracowników budżetowych przy współpracy z Instytutem szkoleniowym GoWork. Laureat międzynarodowego konkursu fotograficznego Energy change, Paryż – Francja, pod Patronatem EDF 2010, Praca: Nature`s victory over rubbish – Wyróżnienie. Posiadam umiejętność precyzyjnego komunikowania się, negocjacji, mediacji oraz udziału w dyskusji. Kierownik naukowy zadania badawczego z zakresu Zarządzania strategicznego oraz udział w konferencji naukowej „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce” organizowanej przez Katedrę Zarządzania Strategicznego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prowadzenie szkoleń, wykładów oraz zajęć dla Zarządów, Rad Nadzorczych, Dyrektorów oraz studentów z poniższych obszarów: prawo pracy, rekrutacja i selekcja pracowników, zarządzanie talentami, nowoczesne zarządzanie HR, budowanie zespołu, polityka szkoleń i rozwoju, systemy zarządzania ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001..

Moje specjalizacje

 • naukowo interesuję się zagadnieniami komunikacji, PR, CSR,
 • zarządzanie konfliktem,
 • zarządzanie stresem,
 • zarządzaniem wypaleniem zawodowym,
 • motywowaniem,
 • andragogiką oraz przekrojowo BHP w organizacji pracy,
 •  obszar dorobku naukowego dotyczy nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. obejmuje on problematykę technik, metod i koncepcji zarządzania,
 • zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem,
 • promocja w handlu i usługach,
 • warsztaty pracy biurowej,
 • socjologia,
 • zachowania organizacyjne,
 • SAVOIR VIVRE AKADEMICKI,
 • prowadzi seminarium dyplomowe, magisterskie.

Moje hobby

 • w pracy i u studentów ceni szczerość oraz zaangażowanie,
 • prywatnie jest pszczelarzem,
 • piesze wędrówki,
 • gra amatorsko w piłkę nożną na pozycji napastnika,
 • pasjonuje go rozmowa z drugim człowiekiem.

mgr Elżbieta TomaszewiczOd wielu lat jestem związana z sektorem turystycznym. Współpracuję z biurami podróży jako pilot, przewodnik podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych. Współpracowałam także z placówkami muzealnymi (obecnie z Muzeum Tyskich Browarów Książęcych).


Moja droga edukacyjna

Z wykształcenia jestem magistrem historii sztuki. Dyplom obroniłam w 2000 roku na Uniwersytecie Warszawskim i już wtedy związałam się z sektorem turystyczno-muzealnym. Oprowadzałam grupy młodzieży po zabytkowych miastach. Przez pewien czas przebywałam we Włoszech poznając sztukę, kulturę oraz język włoski. W miejscowości Pordenone, uczestniczyłam w stażu krajoznawczo-językowym zorganizowanym dla pracowników sektora turystycznego. Obok tego brałam udział w licznych szkoleniach z obszaru turystyki.

Moje doświadczenie zawodowe

Od wielu lat jestem związana z sektorem turystycznym. Współpracuję z biurami podróży jako pilot, przewodnik podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych. Wspolpracowałam także z placówkami muzealnymi(obecnie z Muzeum Tyskich Browarów Książęcych ).

Moje specjalizacje

 • obsługa ruchu turystycznego,
 • uczestniczę w wyjazdach z grupami młodzieżowymi, z osobami dorosłymi, klientami indywidualnymi i biznesowymi,
 • specjalizuję się w wyjazdach do Włoch,
 • prowadzę wykłady i ćwiczenia z przedmiotu obsługa ruchu turystycznego oraz zajęcia z przedmiotu Dziedzictwo Kulturowe.

Moje hobby

 • podróże,
 • kultura i sztuka basenu Morza Śródziemnego,
 • przede wszystkim włoska.

dr Daniel KarkutPosiadam bogate doświadczenie dydaktyczne obejmujące pracę w charakterze wykładowcy na kilku uczelniach, w tym prywatnych oraz publicznej. W swojej pracy naukowej zajmuję się szeroko rozumianym prawem umów, w tym ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii oraz prawa autorskiego w środowiskach cyfrowych. Poza pracą dydaktyczną i naukową sporządzam opinie prawne na zlecenie kancelarii prawnych, w których podejmuję się rozwiązywania złożonych problemów prawnych w dziedzinie prawa cywilnego. Nadto współprowadzę Fundację Prawo w nauce i biznesie z siedzibą we Wrocławiu, która trudni się działalnością oświatową i edukacyjną.


Moja droga edukacyjna

Z wykształcenia jestem magistrem prawa. Studia prawnicze ukończyłem w 2012 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie w tym samym roku podjąłem stacjonarne studia doktoranckie nauk prawnych na tymże wydziale, które ukończyłem w 2016 roku, uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych w specjalności prawo cywilne. Posiadam dorobek naukowy obejmujący jedną monografię, 19 artykułów naukowych, 2 recenzje oraz jedno sprawozdanie z konferencji naukowej. W trakcie studiów doktoranckich organizowałem liczne konferencje naukowe o zasięgu tak ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Posiadam również certyfikaty biegłej znajomości języka angielskiego, w tym FCE i CAE.

Moje doświadczenie zawodowe

Jestem autorem i współautorem 23 publikacji naukowych, w tym jednej monografii i 19 pozycji o charakterze artykułów naukowych, 2 recenzji i jednego sprawozdania z konferencji naukowej. Moje doświadczenia zawodowe obejmują nie tylko pracę dydaktyczną na kilku uczelniach, w tym na Uniwersytecie Wrocławskim, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet WSB Merito), Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, lecz także pracę w kancelarii notarialnej we Wrocławiu w okresie 3 lat, współpracę z kilkoma kancelariami prawnymi w charakterze of counsel, a także współprowadzenie Fundacji naukowej.

Moje specjalizacje

 • prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej),
 • prawa umów,
 • prawa odszkodowawczego,
 • prawa nowych technologii,
 • prawa spadkowego,
 • prawa spółek handlowych, jak również w prawie pracy.

Moje hobby

 • filmy – dokumentalne, sensacyjne, thrillery psychologiczne,
 • muzyka – elektroniczna, techno, trance, house, i z gatunku funky, soul, soft rock,
 • sport -piłka nożna, snooker,
 • literatura – psychologiczna i z gatunku fantasy.

dr inż. Jędrzej UłasiewiczPosiadam bogate doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie informatyki. Uczestniczyłem też przez wiele lat w realizacji i eksploatacji przemysłowego systemu nadzorowania produkcji w Hucie Miedzi Cedynia w KGHM.


Moja droga edukacyjna

Ukończyłem Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w specjalności Systemy Cybernetyki Technicznej. W tej też Uczelni obroniłem pracę doktorską. Przez wiele lat byłem pracownikiem naukowo-dydaktyczny Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w tym na stanowisku docenta. W latach 1989-90 byłem wykładowcą na Uniwersytecie w Mosulu (Irak). Od roku 2020 jestem adiunktem we We Wrocławskiej Akademii Biznesu.

Moje doświadczenie zawodowe

Uczestniczyłem w projekcie budowy systemu poboru opłat za korzystanie z autostrad na terenie RFN. Przez ponad 20 lat współpracowałem z Hutą Miedzi Cedynia w Orsku (KGHM), dla której wspólnie z innymi opracowałem komputerowy system kontroli jakości – Ekspert. System ten kontrolował około 2/3 rocznej produkcji miedzi w KGHM czyli ponad 200 tys. ton miedzi. Za ten system w roku 2015, kierowany przeze mnie zespół, otrzymał Nagrodę I stopnia NOT „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki”.

Moje specjalizacje

 • Prowadziłem liczne wykłady, laboratoria z dziedziny informatyki z takich przedmiotów jak: „Programowania współbieżne” „Programowanie i systemy równoległe” „Systemy operacyjne”         „Komputerowe systemy sterowania”  „Systemy czasu rzeczywistego”   „Architektura komputerów”       „Wstęp do programowania”  „Programowanie obiektowe”       „Sieci komputerowe”         „Systemy wbudowane”
 • Jestem autorem książki „Systemy czasu rzeczywistego”, licznych skryptów i pomocy dydaktycznych.

Moje hobby

 • filozofia umysłu,
 • medytacja,
 • krótkofalarstwo (posiadam licencję),
 • kultura wschodu.


prof. nadz. Edyta JanusOd ponad 20 lat związana jestem zarówno ze środowiskiem akademickim jak i biznesowym, co pozwala mi na równoważenie zarówno wiedzy jak i praktyki. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii zawodu, a także rozwijania terapii zajęciowej.


Moja droga edukacyjna

2019 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne Temat rozprawy habilitacyjnej: Terapeuci zajęciowi w Polsce – role zawodowe, kształcenie i perspektywy rozwoju zawodu.
2012 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych; Temat pracy doktorskiej: ,,Grupizm” jako praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w funkcjonujących w Polsce firmach z japońskim i polskim kapitałem. Studium postaw pracowniczych.
2007 – uzyskanie stopnia magistra psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
2007 – ukończenie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
2005 – uzyskanie stopnia magistra socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Posiadam certyfikat trenerski uprawniający do prowadzenia szkoleń. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia związane z psychologią, zarządzaniem oraz terapią zajęciową (posiadam certyfikat Teacher Training in Occupational Therapy Theory, Practice and Education wydany przez ENOTHE The European Network of Occupational Therapy in Higher Education) . Jestem uczestnikiem międzynarodowych zespołów badawczych (m.in w ramach konsorcjum Joint Programming Neurodegenerative Disease Research (JPND), koordynuję prace komitetu naukowego 1 st Occupational Therapy Europe Congress Kraków 2024, regularnie recenzuję artykuły naukowe dla czasopism ze współczynnikiem IF. Jestem także autorką wielu artykułów naukowych, redaktorką monografii oraz autorką podręczników. Dbam o aktualizowanie swojej wiedzy i umiejętności oraz podtrzymywanie swojego zaangażowania zawodowego również w obszarze pozaakademickim.

Moje doświadczenie zawodowe

Moje doświadczenie zawodowe ma charakter dwutorowy. Od ponad 20 lat związana jestem zarówno ze środowiskiem akademickim jak i biznesowym, co pozwala mi na równoważenie zarówno wiedzy jak i praktyki. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii zawodu, a także rozwijania terapii zajęciowej. Kontakty ze środowiskiem biznesowym związane są z realizacją projektów rozwojowych, doradztwem i prowadzeniem szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników podmiotów związanych z szeroko pojętym biznesem oraz instytucji publicznych.

Moje specjalizacje

 • psychologia zarządzania,
 • socjologia zawodów (w szczególności zawód terapeuty zajęciowego),
 • patologie organizacyjne.

Moje hobby

 • dobra książka,
 • rower,
 • ogrodnictwo.

mgr Agnieszka Szymerowska

Przepracowałam w branży spotkań i wydarzeń przez ponad 12 lat. Mam doświadczenie w zarządzaniu eventami, współpracy z Ambasadorami Kongresowymi z Polski oraz współpracy z biznesem MICE (spotkania, incentive, konferencje i wystawy) na terenie całego kraju.

Moja droga edukacyjna

Posiadam tytuł magistra zarządzania uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Moje doświadczenie zawodowe

Przepracowałam w Biurze Kongresowym Wrocław, od 2019 do 2023 roku pełniłam funkcję Prezesa Zarządu. Jestem jedną z założycieli Organizacji Turystycznej Wrocław, odpowiedzialnej za promocję i tworzenie przestrzeni dla podmiotów z branży turystycznej w celu budowania oferty usług skierowanej do gości Wrocławia. Obecnie pracuję dla najstarszego stowarzyszenia branżowego w Polsce – Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP), jako Dyrektor i Członek Zarządu.

Moje specjalizacje

 • Branża MICE (spotkania, insentive, konferencje i wystawy),
 • turystyka.

Moje hobby

 • zajmuję się wioślarstwem, jestem sędzią,
 • obecnie odkryłam dla siebie trening sportowy ze psami.

dr Magdalena Łazorczyk – Szkudlarska

Bogate doświadczenie w organizacji imprez turystycznych, od 2016 roku własna działalność gospodarcza organizującą obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży.

Moja droga edukacyjna

Otrzymała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w 2018 roku. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dwóch kierunków: wychowanie fizyczne o specjalności Menedżer Sportu (mgr wychowania fizycznego) oraz turystyki i rekreacji o specjalności Techniki relaksacyjne w Rekreacji (mgr turystyki i rekreacji). Właścicielka firmy SpecActive obozy kolonie wycieczki. Ukończone studia podyplomowe: nauczanie geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Inne kwalifikacje: kierownik wypoczynku, żeglarz jachtowy, animatorka czasu wolnego, pilot wycieczek, istruktorka: pływania, aqua aerobik, badmintona, gimnastyki korekcyjnej.

Moje doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe dr Magdaleny Łazorczyk – Szkudlarskiej związane jest z turystyką i szkolnictwem, posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu i organizacji imprez i usług turystycznych.

Moje specjalizacje

 • aktywność fizyczna,
 • turystyka,
 • zdrowy styl życia,
 • jakość życia.

Moje hobby

 • prywatnie podróżniczka, odwiedziła wiele miejsc m.in: Dubaj, Singapur, Tajlandia, Malezja, Hiszpania, Włochy, Monako, Francja, Bułgaria, Grecja, Chorwacja, Niemcy i in,

dr Janusz Kosicki

Doświadczony kierownik z ponad 20-letnim doświadczeniem na stanowiskach dyrektora generalnego i prezesa zarządu, posiadający obszerną odpowiedzialność lokalną i regionalną w sektorach sprzętu medycznego i nauk o życiu. Od 2011 roku wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w programie MBA dotyczącym kompetencji kierowniczych, posiadam doświadczenia w przywództwie, negocjacji, przedsiębiorczości i nowoczesnego zarządzania. Założyciel Kosicki Consulting Company, konsultant zarządzania i menedżer tymczasowy.

Moja droga edukacyjna

Posiadam stopień doktora inżynierii biomedycznej uzyskany na Politechnice Warszawskiej oraz stopień doktora nauk biologiczno-fizycznych zdobyty na Uniwersytecie w Minnesocie, Minneapolis, MN, USA. Od 2011 roku wykładam na Wrocławskiej Akademii Biznesu studentom programu MBA oraz zarządzania.

Moje doświadczenie zawodowe

Przez ponad 20 lat pracowałem na stanowiskach kierowniczych zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym w firmach Medtronic i EBS. Jestem również założycielem Kosicki Consulting Company.

Moje specjalizacje

 • moją pasją jest przekazywanie studentom praktycznego doświadczenia dla ich rozwoju i kariery

Moje hobby

 • zbieram monety z różnych stron świata,
 • jestem znawcą wina.

mgr Krzysztof Przybyłek

Posiadam szerokie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa i odporności, skupione na wdrażaniu technologii zarządzania tożsamościami i dostępem w środowiskach informatycznych przedsiębiorstw.

Moja droga edukacyjna

Ukończyłem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w 2023 roku, uzyskując tytuł magistra informatyki biznesowej ze specjalizacją w analizie w ramach Przemysłu 4.0. Posiadam certyfikaty z zakresu sieci komputerowych, obliczeń w chmurze oraz cyberbezpieczeństwa.

Moje doświadczenie zawodowe

Związałem swoją karierę zawodową z wiodącymi na rynku światowym firmami świadczącymi usługi zarządzania infrastrukturą dla przedsiębiorstw.

Moje specjalizacje

 • Będę pracować z studentami nad rozwijaniem podstawowej wiedzy z zakresu architektury komputerowej.

mgr Marcin Majewski

Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z dziedziny nauk społecznych. Mam wiedzę zarówno teoretyczną, i praktyczną z zakresu zarządzania zespołem, projektem oraz z marketingu.

Moja droga edukacyjna

Z wykształcenia jestem magistrem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
W 2020 roku ukończyłem studia magisterskie na wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Moje doświadczenie zawodowe

Jestem doktorantem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Poświęciłem życie zawodowe dydaktyce i nauce. Od wielu lat jestem związany z branżą E-commerce. Jestem autorem wielu artykułów naukowych oraz współautorem wielu monografii, zwłaszcza w tematyce związanej ze start-upami.

Moje specjalizacje

 • handel międzynarodowy,
 • marketing,
 • zarządzanie,
 • kryptowaluty,
 • globalizację i e-commerce.

Moje hobby

 • pasjonuję się nauką języka mandaryńskiego,
 • w wolnym czasie zazwyczaj delektuję się nieokiełznanym pięknem dzikiej przyrody.

mgr Adam Hakowski

Posiadam bogate doświadczenie w opracowywaniu i implementacji projektów w obszarze systemów ERP. Moja głęboka wiedza techniczna w połączeniu z pasją do innowacji przekłada się na efektywną optymalizację procesów biznesowych w różnych branżach. Wyróżniam się umiejętnością analizy i rozumienia skomplikowanych wymagań biznesowych, co pozwala mi tworzyć rozwiązania maksymalizujące efektywność operacyjną i wartość dla organizacji. Jako lider zespołu, buduję grupy oparte na wzajemnym szacunku, otwartości i współpracy, promując środowisko, które sprzyja innowacjom i ciągłemu rozwojowi. Staram się, aby wiedza, którą przekazuję, była jak najbardziej praktyczna, mając przy tym solidne fundamenty akademickie. 

Moja droga edukacyjna

Z wykształcenia mgr inż. elektroniki i telekomunikacji.
W 2015 ukończyłem Politechnikę Poznańską na kierunku Elektronika i Telekomunikacja o specjalności Radiokomunikacja.

Moje doświadczenie zawodowe

Od kilku lat prowadzę spółkę zajmującą się wdrożeniami i rozwojem systemów ERP.

Moje specjalizacje

 • bazy danych, 
 • programowanie,
 • przetwarzanie sygnałów,
 • tworzenie Aplikacji Databases.

Moje hobby

 • krótkofalarstwo, 
 • akwarystyka Ham Radio,

mgr Paulina Przystańska

Wszystko co robię, tworzę z pasją i pełnym zaangażowaniem. Jestem psychologiem-diagnostą, neuropsychologiem, terapeutą, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W 2010 roku ukończyłam SWPS Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Od tamtego czasu pracuję w zawodzie i stale podnoszę swoje kwalifikacje. Jestem doradcą zawodowym i wykładowcą akademickim. Ponadto, pracuję jako trener biznesu oraz Life & Business Coach, z akredytacją International Coach Federation na poziomie PCC.

Moja droga edukacyjna

W 2010 roku ukończyłam SWPS Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu uzyskując tytuł magistra psychologii, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Posiadam dyplom doradcy zawodowego z przygotowaniem pedagogicznym
oraz dyplom psychologa-diagnosty. Ponadto ukończyłam szkołę terapii behawioralno-poznawczej.
Jestem certyfikowanym trenerem biznesu oraz certyfikowanym Coachem „International Coach Federation”, członkiem ICF Global i ICF Polska.

Moje doświadczenie zawodowe

W mojej pracy skupiam się przede wszystkim na oczekiwaniach, potrzebach i zasobach Pacjenta/Klienta/Studenta. To pozwala odkrywać osobisty potencjał i przyglądać się własnym ograniczeniom, aby lepiej radzić sobie z rozwiązywaniem problemów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Moje specjalizacje

 • psychologia w biznesie i psychologia kliniczna,
 • neuropsychologia,
 • doradztwo zawodowe/kariery,
 • coaching,
 • diagnoza kompetencji i potencjału zawodowego,
 • mentoring,
 • rekrutacja pracowników,
 • komunikacja,
 • rozwój osobisty,
 • treningi interpersonalne/menedżerskie,
 • mediacje,
 •  zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • szkolenia.

Moje hobby

 • psychologia osobowości,
 • neuropsychologia,
 • psychologia biznesu,
 • obszar szkoleń miękkich i coaching,
 • taniec,
 • sport,
 • czytanie literatury kryminalnej,
 • podróże.

mgr Sylwia Gałuszka

Koordynator i wykonawca projektów związanych z normowaniem i optymalizacją procesów. Wdrażanie narzędzi Lean Managemant w zakładach produkcyjnych. Audytowanie i diagnozowanie kluczowych ograniczeń w obszarze produkcji, logistyki wewnątrzzakładowej, medycynie.

Moja droga edukacyjna

02.2018-07.2020 Menadżer logistyki
Specjalizacja: Menadżer logistyki
10.2014-02.2018 Inżynieria logistyki
Specjalizacja: Projektowanie i eksploatacja systemów logistycznych
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Wrocław

Moje doświadczenie zawodowe

10.2023-02.2024 Wykładowca z zakresu Systemów informatycznych
Wrocławska Akademia biznesu Wrocławiu
10.2022-02.2023 Wykładowca z zakresu Projektowania procesów logistycznych
Wrocławska Akademia biznesu Wrocławiu
02.2022- obecnie Lean Healthcare Expert
Lean w Medycynie
11.2021-11.2021 Wykładowca z zakresu ERGOlean Management – najlepsze praktyki wdrażania „szczupłego zarządzania”
MBA WSIiZ Rzeszów
02.2021-obecnie Wykładowca z zakresu Logistyki produkcji ukierunkowanej na ograniczania (TOC)
Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu i Wrocławiu
01.2019- 01.2022 Koordynator projektów
06.2018- 12.2018 Inżynier projektu
04.2018- 06.2018 Asystent inżyniera projektu
Doradztwo Przemysłowo Gospodarcze Paweł Staworzyński

Moje specjalizacje

 • wykorzystanie zagadnień z zakresu Teorii Ograniczeń w praktyce,
 • normowanie czasu pracy z wykorzystaniem metody MTM (LOG, USA),
 • ergonomia czasu pracy z wykorzystaniem narzędzi: OCRA, NIOSH, OWAS, EAWS, AAWS,
 •  umiejętność realizacji projektów Six Sigma,
 • umiejętność tworzenia standardów pracy zgodnie z metodyką SOP i TWI,
 • analiza danych na potrzeby realizowanych projektów.

Moje hobby

 • jazda na motocyklu.

mgr Sylwia Nadolska

Posiadam bogate doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie. Mam również wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji , technologii informacyjno – komunikacyjnych., cyberbezpieczeństwa oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Moja droga edukacyjna

Studia magisterskie
Wychowanie fizyczne – organizacja i zarządzanie w firmie sportowej
Studia podyplomowe
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole
Edukacja dla bezpieczeństwa
Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia.

Moje doświadczenie zawodowe

Swoje życie zawodowe związałam z edukacją dzieci i młodzieży. Jestem nauczycielem dyplomowanym w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Organizatorką wielu konferencji i szkoleń o tematyce Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, cyberbezpieczeństwa oraz zdrowia fizycznego i psychicznego.

Moje specjalizacje

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
 • wychowanie fizyczne.

Moje hobby

 • turystyka,
 • podróże,
 • fotografia,
 • bezpieczeństwo cyfrowe,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • hokej podwodny,
 • taniec hip – hop i latino,
 • realizuje się jako ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.