Erasmus+ KA 171

Kraje partnerskie Projekt KA 171 – 2022 

W programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników nie tylko z krajami programu ale również wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata (KA107 lub KA171 – w perspektywie programu na lata 2021-2027).

WYKAZ KRAJÓW UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+ 

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować następujące typy mobilności:

 • Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej
 • Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni
 • Przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych. Studenci i pracownicy przyjeżdżający do polskich szkół wyższych z uczelni w krajach partnerskich otrzymują dofinansowanie (stypendium) ze środków pozyskanych przez WAB w ramach umowy finansowej z Narodową Agencją Programu ERASMUS+.

AKTUALNE PROJEKTY:

Okres realizacji 01.08.2022-31.07.2024

W ramach projektu KA171 Wrocławska Akademia Biznesu uzyskała dofinansowanie na realizację mobilności akademickiej z European Univeristy. 

Zgodnie z zatwierdzonym projektem WAB oraz European University będą realizowały wymianę studentów i pracowników:

 • 2 mobilności pracowników – 7 dni, przyjazd z European University do WAB.
 • 2 mobilności pracowników – 7 dni, wyjazd z WAB do European University
 • 2 mobilności studentów – 1 semestr, przyjazd z European University do WAB.

Okres realizacji 01.08.2022-31.07.2024

W ramach projektu KA171 Wrocławska Akademia Biznesu uzyskała dofinansowanie na realizację mobilności akademickiej z Baku Engineering University (BEU)

Zgodnie z zatwierdzonym projektem WAB oraz BEU będą realizowały wymianę studentów i pracowników:

 • 2 mobilności pracowników – 7 dni, przyjazd z BEU do WAB.
 • 2 mobilności pracowników – 7 dni, wyjazd z WAB do BEU.
 • 2 mobilności studentów – 1 semestr, przyjazd z BEU do WAB.

Okres realizacji 01.08.2023 – 31.07.2026

W ramach projektu KA171 Wrocławska Akademia Biznesu uzyskała dofinansowanie na realizację mobilności akademickiej z Kolegji Biznesi. 

Zgodnie z zatwierdzonym projektem WAB oraz Kolegji Biznesi będą realizowały wymianę studentów i pracowników:

 • 2 mobilności pracowników – 7 dni, przyjazd z European University do WAB.
 • 2 mobilności pracowników – 7 dni, wyjazd z WAB do European University
 • 1 mobilności studentów– 1 semestr, przyjazd z Kolegji Biznesi do WAB.

Okres realizacji 01.08.2022 – 31.07.2026

W ramach projektu KA171 Wrocławska Akademia Biznesu uzyskała dofinansowanie na realizację mobilności akademickiej z Almaty Management University.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem WAB oraz Almaty Management University będą realizowały wymianę pracowników:

 • 1 mobilności pracowników – 7 dni, przyjazd z Almaty Management University do WAB.
 • 1 mobilności pracowników – 7 dni, wyjazd z WAB do Almaty Management University.

Okres realizacji 01.08.2022 – 31.07.2026

W ramach projektu KA171 Wrocławska Akademia Biznesu uzyskała dofinansowanie na realizację mobilności akademickiej z Universidad de las Américas Ecuador.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem WAB oraz Universidad de las Américas Ecuadorbędą realizowały wymianę pracowników:

 • 1 mobilności pracowników – 7 dni, przyjazd z Universidad de las Américas Ecuador do WAB.