MBA Strategiczne Zarządzanie HR – PL/ENG

MBA Strategiczne Zarządzanie HR – PL/ENG

Tryb studiów: weekendowy 
Forma studiów: online lub hybrydowo
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry) 
Wymiar godzin: 220 godzin 
Język wykładowy: polski 

Start studiów 4-5 listopada 2023

If you would like to study this MBA program in english click here

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu. 

MBA Strategiczne Zarządzanie HR to kierunek przygotowany przez praktyków i dedykowany dla specjalistów zainteresowanych wiedzą i aktualnymi trendami zarządczymi w sektorze zasobów ludzkich. Studia stanowią skompensowaną wiedzę, gdyż poza zjazdami stacjonarnymi studenci otrzymują dostęp do platformy e-learningowej, gdzie realizują dodatkowe lekcje w dogodnym dla siebie czasie i tempie. Studia wyposażają uczestników studiów w kwalifikacje HR Managera MBA. 

Cel

Celem tego kierunku MBA Strategiczne Zarządzanie HR jest doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych kierowników lub dyrektorów działów HR. Uczestnicy studiów w praktyczny sposób zapoznają się ze wszystkimi aspektami zarządczymi oraz zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach.

PRZYGOTUJ FIRMĘ I SIEBIE NA RAPORTOWANIE ESG!

Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany i wyposażony w umiejętności praktyczne
do wykonywania funkcji kierowniczych w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, zarówno
w organizacjach globalnych, jak i przedsiębiorstwach SME. Będziesz gotowy na wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju i staniesz się partnerem dla zarządu przy wdrażaniu ESG.

Program oferuje

 • Najnowszą wiedzę i aktualne trendy zarządcze w sektorze HR z uwzględnieniem luki płacowej
 • Kwalifikacje HR Managera jako strategicznego partnera biznesu
 • Skuteczne narzędzia tworzenia strategii personalnej w organizacji w kontekście ESG
 • Dostęp do multimedialnej platformy e-learningowej umożliwiającej samorozwój

Zalety programu

W szybkim czasie uzyskasz niezbędną wiedzę, praktykę oraz kwalifikacje
Nauka tylko metodą warsztatową – zajęcia prowadzone przez praktyków dla praktyków
Otrzymasz międzynarodowy certyfikat American Certification Institute®

Partner

Uczestnicy studiów będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach z zakresu: 

 • Zarządzanie w środowisku VUCA i zgodne z ESG
 • Manager i przywódca – role i zadania
 • Manager jako katalizator zmian w organizacji
 • Motywacja, motywowanie i zaangażowanie – narzędzia i metody
 • Zarządzanie kosztami pracy w organizacji i luka placowa
 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji 
 • Planowanie kapitału ludzkiego w organizacji 
 • Zarządzanie efektywnością pracy i kompetencjami 
 • Narzędzia informatyczne do zarządzania HR w dobie AI i cyberzagrożeń
 • Narzędzia informatyczne do zarządzania kompetencjami 
 • Zdalne zarządzanie pracą
 • Budowanie odporności psychincznej
 • Narzędzia zapewnienia dobrostanu
 • Narzędzia rozwijania jednostek, zespołów  w  organizacji 
 • Strategie komunikacji medialnej dla HR 
 • Prawo pracy
 • Dyplomowanie

W ramach programu oferujemy 11 modułów tematycznych. 

Każdy moduł daje wiedzę i narzędzia potrzebne w pracy współczesnego HR managera. Są to moduły z Zarządzania na poziomie ogólnym i zarządzania kapitałem ludzkim –na poziomie specjalistycznym, gdzie wiedza ogólna oraz specjalistyczna podana jest przez trenerów-praktyków.  Ponadto moduły obejmują zajęcia warsztatowe, podczas których omówisz i przećwiczysz narzędzia niezbędne dla współczesnego HR managera. 

Łącznie 2 semestry – 220 h 

W tym: 

 • 172 h warsztatów – wymiar praktyczny studiów, 
 • 44 h – dodatkowej porcji wiedzy podczas e-learningów, 
 • 4 h –dyplomowanie oraz dodatkowe konsultacje ONLINE z wykładowcami. 

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu studiów

Język studiówOpłata wpisowa /Registration Fee KOSZT STUDIÓW / Studies cost2 raty / Basic Instalments 4 raty / Basic Instalments  8 rat / Basic Instalments
PL400 PLN18 800 PLN*9 870 PLN5 053 PLN2 585 PLN
* Przy płatności z góry / * In advance payment

 

ZNIŻKA EARLY BIRD / EARLY BIRD DISCOUNT:

DO 30 CZERWCA 15%
1.07 – 15.09 – 10%
ZNIŻKA DLA FIRM ZGŁASZAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 3 OSOBY: 20%

Program „Poleceni” – zyskaj do 550 zł dodatkowej zniżki.

Program skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławską Akademię Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 na Studia MBA i/lub Podyplomowe.


Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Bank Ochrony Środowiska

PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004 – rachunek EURO

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

 

 Rok akademicki /academic year  2023/24Daty zjazdów / dates of classes
I SEMESTR1.04-05.11.2023
2.25-26.11.2023
3.09-10.12.2023
4. 13-14.01.2024
5.10-11.02.2024
(6.)(24-25.02.2024)
II SEMESTR1.09-10.03.2024
2.23-24.03.2024
3.13-14.04.2024
4.27-28.04.2024
5.11-12.05.2024
6.15-16.06.2024
(7.)(29-30.06.2024)

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnieniaformularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową, skanem na adres [email protected] lub złożyć osobiście w biurze Centrum Studiów MBA i Podyplomowych.

Wymagane dokumenty: 

 • Podanie o przyjęcie na studia 
 • 1 zdjęcie w formie papierowej (35×45 mm) 
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia 
 • Suplement lub wyciąg z indeksu – dla kończących studia po 2005 r. 
 • CV
 • Podpisana umowa o naukę wraz z załącznikiem – 2 egz. 
 • Dowód wniesienia opłaty bezzwrotnej wpisowej (400 PLN) Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto: Wrocławska Akademia Biznesu, Bank Ochrony Środowiska PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004 – rachunek EURO; PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN, wpisując w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata

REKRUTACJA TRWA!

KONTAKT:  

[email protected]

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Jaoda-Zywczyk__ResizedImageWzE1MCwyMjVd-1.jpg

Jagoda Żywczyk
Specjalista ds. studiów MBA
e-mail: [email protected]
telefon: +48 71 333 11 81
pokój 3/14