MBA Strategiczne Zarządzanie HR – PL/ENG

MBA Strategiczne Zarządzanie HR – PL/ENG

Tryb studiów: weekendowy 
Forma studiów: hybrydowe
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry) 
Wymiar godzin: 220 godzin 
Język wykładowy: polski 

If you would like to study this MBA program in english click here

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu. 

MBA Strategiczne Zarządzanie HR to kierunek przygotowany przez praktyków i dedykowany dla specjalistów zainteresowanych wiedzą i aktualnymi trendami zarządczymi w sektorze zasobów ludzkich. Studia stanowią skompensowaną wiedzę, gdyż poza zjazdami stacjonarnymi studenci otrzymują dostęp do platformy e-learningowej, gdzie realizują dodatkowe lekcje w dogodnym dla siebie czasie i tempie. Studia wyposażają uczestników studiów w kwalifikacje HR Managera MBA. 

Cel:

Celem tego kierunku MBA Strategiczne Zarządzanie HR jest doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych kierowników lub dyrektorów działów HR. Studenci w praktyczny sposób zapoznają się z wszystkimi aspektami zarządczymi oraz zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach. Program studiów obejmuje 2 semestry, podczas których realizowane się zagadnienia zarządcze oraz HR. Nadrzędnym założeniem jest przygotowanie wysoce wykwalifikowanej kadry managerskiej wyposażonej w praktyczne i skuteczne narzędzia zarządcze do współtworzenia strategii personalnej w organizacji, HR Manager MBA. Celem studiów jest koncentracja na zagadnieniach praktycznych, opartych na rzeczywistych studiach przypadków wynikających z doświadczenia merytorycznego oraz biznesowego ekspertów prowadzących zajęcia.  

Studia podyplomowe kierowane są do:  

 • osób pełniących funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu zarządzania personelem, działami HR lub pełniących funkcje HR Business Partnera w organizacjach 
 • osób przygotowujących się do awansu zawodowego na stanowiska kierownicze związane z rolami w HR 
 • osób planujących zmianę ścieżki zawodowej, np. z ogólno-zarządczej na ścieżkę HRM 
 • osób planujących doskonalić kompetencje zarządcze, 
 • osób, które stawiają na rozwój osobisty poprzez inwestycję w swoją przyszłość. 

Główne korzyści 

– w szybkim czasie uzyskasz niezbędną wiedzę, praktykę oraz kwalifikacje (zamiast trzech semestrów, uczysz się tylko 2 semestry + lekcje e-learningowe).  
– nauka tylko metodą warsztatową – żadnych nudnych wykładów. Zajęcia są przygotowane przez praktyków dla praktyków. 
– otrzymasz międzynarodowy certyfikat American Certification Institute®  
– zdobędziesz i pogłębisz wiedzę z zakresu zarządzania w zakresie ogólnym oraz wiedzę specyficzną w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, w szczególności związaną z zarządzaniem organizacją opartą na wiedzy. 
– pozyskasz nowoczesne narzędzia do mierzalnego i efektywnego budowania, kształtowania i realizowania polityki personalnej w przedsiębiorstwach. 
– po ukończeniu studiów będziesz przygotowany i wyposażony w umiejętności praktyczne do wykonywania funkcji kierowniczych w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, zarówno w organizacjach globalnych, jak i przedsiębiorstwach SME. 
– studia pozwolą zaadoptować i przejawiać adekwatne do nowoczesnego HRM kompetencje społeczne oraz nauczyć kształtowania postaw zaangażowania, współpracy oraz odpowiedzialności. 
– doświadczysz najważniejszych procesów grupowych. 

Partner

Uczestnicy studiów będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach z zakresu: 

 • zarządzania w zakresie ogólnym 
 • zarządzania kapitałem ludzkim 
 • zarządzania zmianą 
 • rozwiązywaniem problemów, konfliktów i podejmowaniem decyzji 
 • podnoszeniem kompetencji organizacji 
 • zarządzania finansami 
 • rekrutacji i polityki rekrutacyjnej 
 • prawa pracy 
 • pomiaru i rozwoju polityki personalnej 

W ramach programu oferujemy 11 modułów tematycznych. 

Każdy moduł daje wiedzę i narzędzia potrzebne w pracy współczesnego HR managera. Są to moduły z Zarządzania na poziomie ogólnym i zarządzania kapitałem ludzkim –na poziomie specjalistycznym, gdzie wiedza ogólna oraz specjalistyczna podana jest przez trenerów-praktyków.  Ponadto moduły obejmują zajęcia warsztatowe, podczas których omówisz i przećwiczysz narzędzia niezbędne dla współczesnego HR managera. 

Łącznie 2 semestry – 220 h 

W tym: 

 • 172 h warsztatów – wymiar praktyczny studiów, 
 • 44 h – dodatkowej porcji wiedzy podczas e-learningów, 
 • 4 h –dyplomowanie oraz dodatkowe konsultacje ONLINE z wykładowcami. 
 • Zarządzanie 
 • Lider i przywódca 
 • Manager jako katalizator zmian w organizacji  
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji 
 • Finanse 
 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji 
 • Planowanie kapitału ludzkiego w organizacji 
 • Zarządzanie kompetencjami 
 • Narzędzia rozwijania jednostek, zespołów i organizacji 
 • Aspekty zarządcze HR XXI wieku 
 • Prawo pracy 
Język studiówOpłata wpisowa /Registration Fee KOSZT STUDIÓW / Studies cost 2 raty / Basic Instalments 4 raty / Basic Instalments  8 rat / Basic Instalments
PL350 PLN18 800 PLN*9 870 PLN5 170 PLN2 703 PLN
ENG450 PLN21 900 PLN*11 498 PLN6 023 PLN3 148 PLN
ENG96 EUR4 681 EUR2 458 EUR1 287 EUR673 EUR
* Przy płatności z góry / * In advance payment

  

Skorzystaj ze specjalnej promocji ze zniżki na czesne. Zapisz się w wybranych terminach i zyskaj!

terminydo / till 03.02.202304.02 – 05.03.2023
wysokość zniżki1500 PLN / 321 EUR1 000 PLN / 214 EUR

Program „Poleceni” – zyskaj do 550 zł dodatkowej zniżki.

Program skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławską Akademię Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 na Studia MBA i/lub Podyplomowe.


Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Bank Ochrony Środowiska

PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004 – rachunek EURO

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych!

 1. 12-13.11.2022
 2. 26-27.11.2022
 3. 10-11.12.2022
 4. 07-08.01.2023
 5. 21-22.01.2023
 6. 04-05.02.2023
 1. 25-26.02.2023
 2. 11-12.03.2023
 3. 25-26.03.2023
 4. 15-16.04.2023
 5. 29-30.04.2023
 6. 13-14.05.2023

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnieniaformularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową, skanem na adres [email protected] lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA.

Wymagane dokumenty: 

 • Podanie o przyjęcie na studia 
 • 1 zdjęcie w formie papierowej (35×45 mm) 
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia 
 • Suplement lub wyciąg z indeksu – dla kończących studia po 2005 r. 
 • Podpisana umowa o naukę wraz z załącznikiem – 2 egz. 
 • Dowód wniesienia opłaty bezzwrotnej wpisowej (350 PLN) Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto: Wrocławska Akademia Biznesu, Bank Ochrony Środowiska PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004 – rachunek EURO; PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN, wpisując w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata

REKRUTACJA TRWA!

KONTAKT:  

[email protected]

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Jaoda-Zywczyk__ResizedImageWzE1MCwyMjVd-1.jpg

Jagoda Żywczyk
Specjalista ds. studiów MBA
e-mail: [email protected]
telefon: +48 71 333 11 81
pokój 3/14

This site is registered on wpml.org as a development site.