16 lutego 2022

Paweł Jarosz

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego gdzie uzyskał tytuł magistra w specjalizacji „Usługi IT”. Podczas tychże studiów pracował już jako specjalista IT w strategicznej dla Polski spółce skarbu państwa działającej na rynku gazu. Po kilku latach przeniósł się do branży bankowej by w drugim największym szwajcarskim banku zarządzać infrastrukturą serwerów pocztowych i powiązanych systemów na region EMEA. Po niecałych 3 latach zmienił swojego głównego pracodawcę na firmę produkującą oprogramowanie gdzie obecnie pełni rolę jednego z liderów działu IT Operations i IT System Architect. Jest wielkim miłośnikiem automatyki, były założyciel grupy „Polish PowerShell Group”. Uważa że prawdziwie wielkie projekty biorą się z serca a nie z głowy.