16 lutego 2022

Maciej Popławski

Ukończył Akademię Ekonomiczną im. O. Langego we Wrocławiu, a następnie w 2005 r. studia doktoranckie – rozprawa doktorska pt. „Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy Dolnego Śląska w okresie transformacji systemowej” obroniona w 2006 r. Od 2000 r. związany z wieloma uczelniami na terenie Dolnego Śląska – m. in. Uniwersytet Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Handlowa, Wyższa Szkoła Bankowa oraz British International School of Cracow. Od 2011 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Oficerskiej im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu w Zakładzie Ekonomii, a następnie w Katedrze Inżynierii Systemów. Obecnie zajmuje stanowisko kierownika Zakładu Ekonomii i Metod Ilościowych na Wydziale Zarzadzania Akademii Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe dr. M. Popławskiego koncentrują się wokół bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego regionu, wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy regionów oraz ekonomiki i zarządzania w sektorze MŚP. Dr M. Popławski jest autorem 56 recenzowanych publikacji naukowych, w tym 3 monografii, podręcznika akademickiego oraz 2 skryptów akademickich. W latach 2010-2013 odbył staż naukowo-badawczy oraz wykładał w Hochschule Zittau-Görlitz w Niemczech. Od ponad 15 lat prowadzi badania w zakresie kształtowania się poziomu rozwoju gospodarczego i poziomu życia w ramach projektów naukowo-badawczych finansowanych zarówno z grantów statutowych WSOWL/AWL jak i zewnętrznych (Ministerstwa Oborny Narodowej).