16 lutego 2022

JĘDRZEJ KOWALEWSKI

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, realizator szeregu projektów badawczych. W latach 2013-2014 asystent naukowy w niemieckim Instytucie Fraunhofera IWS w Dreźnie – czołowej europejskiej placówce zajmującej się innowacyjnymi technologiami laserowymi i technikami skaningu optycznego.

Założyciel i Prezes zarządu firmy Scanway, skupiającej się na technologiach satelitarnych dla przemysłu kosmicznego, jak i produkcyjnego. Firmy, która dostarczyła szereg rozwiązań technologii obrazowania z dużej odległości, jest również jest pierwszą wrocławską, prywatną firmą, której aparatura znalazła się w przestrzeni kosmicznej.

Prowadzi i nadzoruje projekty mentorskie i szkoleniowe dla projektów studenckich z całej Polski, które zakładają umieszczenie własnych instrumentów badawczych w kosmosie lub stratosferze.

Zastępca Kierownika Badań i Rozwoju w projekcie satelity ScanSAT, służącego do obserwacji planety z orbity. Projekt finansowany z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, inwestycji funduszu inwestycyjnego Polskiej Grupy Energetycznej oraz Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

Współtwórca projektu DREAM, sprawdzającego technologie wydobywcze w warunkach przestrzeni kosmicznej. Był to pierwszy wrocławski naukowo-komercyjny projekt, który znalazł się w przestrzeni kosmicznej w marcu 2017 roku. Projekt realizowany we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną.

Były członek zespołu FREDE2015, którego celem było zbadanie procesu rozpadów freonów w stratosferze. Eksperyment został wyniesiony balonem stratosferycznym na krawędź kosmosu. Projekt realizowany we współpracy z Europejską Akademią Kosmiczną.