16 lutego 2022

Hubert Prochera

Związany z SQD Alliance Sp. z o.o (dawniej Team Prevent Poland Sp. z o.o, ) od 2016 roku. Obecnie pełni funkcję trenera zewnętrznego, konsultanta i licencjonowanego trenera, posiadającego uprawnienia VDA QMC między innymi w zakresie VDA 6.3, VDA 2, VDA MLA, VDA 19.2 oraz VDA 6.5.

W latach 2012-2016 związany był z firmą Sumika Ceramics Poland Sp. z o.o. we Wrocławiu, gdzie pracował, jako Inżynier Procesu, potem Inżynier Jakości, a od 2014 roku objął stanowisko Zastępy Kierownika Jakości i pełnił je do 2016 roku. W ramach swoich  obowiązków sprawował nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością, standardami procesu produkcji oraz nad Laboratorium i rozwojem dostawców.

Poważną przygodę z przemysłem rozpoczął w 2008 w firmie Sumika Electronic Materials Poland w Toruniu na stanowisku Asystenta Działu Technicznego ds. Procesu Produkcyjnego, następnie będąc na różnych stanowiskach zdobywał doświadczenie w obszarze produkcji, bezpośredniej współpracy z klientem, optymalizacji procesu i nadzoru nad inspekcją końcową. Od roku 2011 jako Młodszy Inżynier Procesu, a później Młodszy Specjalista Jakości, prowadził nadzór nad usprawnieniami procesu produkcyjnego, optymalizacjami standardów jakościowych oraz realizowaniem planów racjonalizatorskich.