16 lutego 2022

dr Agnieszka Faron, prof. WAB

Absolwentka studiów doktoranckich na Politechnice Wrocławskiej. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Zarządzania Wrocławskiej Akademii Biznesu. Autorka i współautorka wielu publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach, współautorka monografii. Posiada praktyczne doświadczenie w pracy w dziale marketingu. Jej obszar badawczy, obok szeroko pojętego zarządzania organizacjami, to przedsiębiorczość.