Modelowanie i Analiza Danych – Data Science

Modelowanie i Analiza Danych – Data Science

Tryb studiów: Weekendowy
Forma studiów: Hybrydowa
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 160 godzin
Język wykładowy: polski

Zapisy na semestr letni ruszyły!

Modelowanie i Analiza Danych (data science) to studia podyplomowe skierowane do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych. Program studiów jest dostosowany do tych, którzy stawiają pierwsze kroki w statystycznej analizie danych. Kierunek skierowany jest także do osób, które mają doświadczenie w analizowaniu wyników badań, zarówno w sektorze prywatnym, jak i w bankach firm ubezpieczeniowych, konsultingowych oraz w przemyśle. Big data studia podyplomowe przydadzą się również osobom z praktyką w jednostkach naukowo-badawczych i sektorze publicznym. We Wrocławskiej Akademii Biznesu wzbogacą swoją wiedzę o nowoczesne modelowanie statystyczne różnego rodzajów danych, z którymi mamy do czynienia w nowoczesnej gospodarce, z wykorzystaniem lingua franca współczesnej statystyki, jakim jest środowisko i język programowania R.  

Program kształcenia studiów data science kładzie duży nacisk na zrozumienie teorii statystyki matematycznej połączonej z wykorzystaniem tej wiedzy do rozwiązywania rzeczywistych zagadnień, z którymi na co dzień mają do czynienia wykładowcy niniejszych studiów. Poprawne rozumienie podstawowych i zaawansowanych metod jest warunkiem sine qua non wykonania wiarygodnej analizy, a tylko taka przekłada się na wynik biznesowy i powodzenie projektu. Omawiane zagadnienia jak i wykonane przez studentów od początku do końca, pod opieką prowadzącego, przykłady zastosowań, pochodzą bezpośrednio z realiów biznesowych banków, firm doradczych, ubezpieczeniowych i jednostek publicznych. Wykładany materiał odpowiada zapotrzebowaniu rynku pracy na umiejętności w tym zakresie, jakich oczekuje się od analityków danych, specjalistów business Intelligence i inżynierów danych (data scientists).  Studia podyplomowe data science odpowiadają więc ściśle realiom współczesności. 

Studia podyplomowe realizowane są w formule wykładów i ćwiczeń z programem R, który jest najpoważniejszym i podstawowym dzisiaj narzędziem profesjonalnej analizy statystycznej. Stworzony przez statystyków dla statystyków jest jednocześnie językiem o ogromnych możliwościach, a znajomość podstaw programowania w nim jest jednym z podstawowych wymogów stawianych kandydatom do pracy wszędzie tam, gdzie występuje big data i analiza danych. Nie dotyczy to tylko kandydatów na stanowisko analityk danych. 

W zdobywaniu wiedzy pomoże profesjonalna kadra posiadająca duże doświadczenie w analizie rzeczywistych danych przede wszystkim z sektora bankowego, ale także nauk ścisłych i medycyny. Studia podyplomowe we Wrocławiu na kierunku data science realizowane są w formie hybrydowej/online. 

  

Program kształcenia kładzie duży nacisk na zrozumienie teorii statystyki matematycznej połączonej z wykorzystaniem tej wiedzy do rozwiązywania rzeczywistych zagadnień, z którymi na co dzień mają do czynienia wykładowcy niniejszych studiów. Poprawne rozumienie podstawowych i zaawansowanych metod jest warunkiem sine qua non wykonania wiarygodnej analizy a tylko taka przekłada się na wynik biznesowy i powodzenie projektu. Omawiane zagadnienia jak i wykonane przez studentów od początku do końca, pod opieką prowadzącego, przykłady zastosowań, pochodzą bezpośrednio z realiów biznesowych banków, firm doradczych, ubezpieczeniowych i jednostek publicznych. Wykładany materiał odpowiada zapotrzebowaniu rynku pracy na umiejętności w tym zakresie, jakich oczekuje się od analityków danych, specjalistów business intelligence i inżynierów danych (data scientists).  

Zajęcia realizowane są w formule wykładów i ćwiczeń z programem R, który jest najpoważniejszym i podstawowym dzisiaj narzędziem profesjonalnej analizy statystycznej. Stworzony przez statystyków dla statystyków jest jednocześnie językiem o ogromnych możliwościach a znajomość podstaw programowania w nim jest jednym z podstawowych wymogów stawianych kandydatom do pracy wszędzie tam, gdzie analizuje się dane. 

W zdobywaniu wiedzy pomoże profesjonalna kadra posiadająca duże doświadczenie w analizie rzeczywistych danych przede wszystkim z sektora bankowego ale także nauk ścisłych i medycyny. 

Profil absolwenta:

Studia podyplomowe Modelowanie i Analiza Danych we Wrocławskiej Akademii Biznesu mają na celu nabycie przez  uczestników studiów wiedzy oraz kompetencji w zakresie:

 • statystycznej analizy danych 
 • podstaw programowania w języku R 
 • pracy z dużymi bazami danych  
 • myślenia analitycznego  
 • kreatywnego rozwiązywania problemów przy pomocy poprawnie wykonanej analizy statystycznej 
 • modelowania statystycznego  
 • projektowaniu badania statystycznego 
 • metod ilościowych  

Adresaci kierunku:

Grupa docelowa dla kierunku Modelowanie i Analiza Danych to absolwenci studiów wyższych, którzy:

 • planują podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie 
 • zamierzają ukierunkować swoją karierę zawodową na obszar data science (analiza danych połączona z programowaniem).  

NAZWA PRZEDMIOTULICZBA GODZIN
1Praca z danymi 
2Statystyka nieparametryczna 
3Programowanie w R cz 1 
4Teoria estymatorów cz 1 
5Statystyka parametryczna 
6Programowanie w R cz2 – Markdown, Shiny 
7Case study- Analiza statystyczna w sektorze bankowym 
8Case study- Analiza statystyczna w naukach medycznych 
9Teoria estymatorów cz.2  
10Dyplomowanie 

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN: 160

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Warunki zaliczenia

 • obecność na zajęciach (min. 80%)
 • zaliczenie przedmiotów 
 • zaliczenie końcowego egzaminu ustnego

Koszt studiów rocznych: 4800 zł

Opłata semestralna: 2520 zł

Opłata w 4 ratach: 1320 zł

Opłata w 8 ratach: 690

Wpisowe: 250 zł

Skorzystaj ze specjalnej promocji ze zniżki na czesne. Zapisz się w wybranych terminach i zyskaj!

terminydo 03.02.202304.02-05.03.2023
wysokość zniżki500 PLN250 PLN

Program „Poleceni” – zyskaj 250 zł dodatkowej zniżki.

Program skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławską Akademię Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 na Studia Podyplomowe.


Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

Bank Ochrony Środowiska
PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

JESTEŚMY W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

Skorzystaj z dofinansowania w ramach projektu:
AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY

1. Formularz rekrutacyjny w systemie IRK- WYPEŁNIJ

2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich) – ORYGINAŁ DO WGLĄDU
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35×45 mm
 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu
 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową
 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę

3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów Podyplomowych

KONTAKT:

Weronika Bereska

Specjalista ds. Studiów Podyplomowych
pokój 3/14

+48 535 164 459

[email protected]

MACIEJ SOBCZYŃSKI

Posiada 17 – letnie doświadczenie zawodowe w analizie statystycznej danych w obszarze nauk biologicznych, medycyny i bankowości. Był kierownikiem Wydziału Modeli Scoringowch w Nest Bank S.A., szefem Wydziału Walidacji Modeli w PLUS Bank S.A., menagerem w międzynarodowej firmie doradczej PwC a obecnie pełni funkcję menagera w obszarze modeli ryzyka istotnego w Citi Bank w Warszawie.  

W ciągu swojej pracy zawodowej wykładał statystykę matematyczną w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Akademii Młodych Uczonych PAN w Warszawie i w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego.  

Autor i współautor ponad 30 publikacji naukowych w dziedzinie biologii i medycyny, Section Editor w czasopiśmie Advances in Clinical and Experimental Medicine.  

 W trakcie swojej działalności naukowej i zawodowej współpracował z biologami i lekarzami z Uniwersytetów Medycznych we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Hirszfelda PAN, Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wrovasc, Pfizer Polska, a także z Politechniką Wrocławską, Instytutem Nenckiego PAN w Warszawie i innymi.  

Uzyskał doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim za „Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych i algorytmów genetycznych do badania proteomów”. 

Jego szczególne zainteresowania to sieci neuronowe uczące się bez nauczyciela, wykorzystywane do wyszukiwania naturalnych klastrów w zbiorach danych, algorytmy i strategie ewolucyjne oraz tzw. sieci komórkowe. 

W obszarze statystyki szczególnie interesują go zagadnienia estymacji odpornościowej, estymatory ściągające i metody regularyzacyjne. Pracuje i programuje w R.


MARTA SOCHOCKA

Ukończyła studia magisterskie z zakresu mikrobiologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Tytuł doktora nauk biologicznych uzyskała w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (IITD PAN) Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Menedżer dla Nauki i Biznesu-Menedżer Projektów Badawczych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Laboratorium Wirusologii IITD PAN, jest także Przewodniczącą Zespołu ds. Jakości Kształcenia Studiów Doktoranckich w IITD. Od kilku lat pełni funkcję Zastępcy koordynatora Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w IITD PAN. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego oraz członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma Advances in Hygiene and Experimental Medicine.  

Uczestniczyła jako badacz oraz kierownik w kilku projektach naukowych finansowanych przez krajowe i międzynarodowe instytucje naukowe. Odbyła staże: na Uniwersytecie w Toronto    w Translational Psychiatry Biomarkers Laboratory at the Center for Addiction and Mental Health (CAMH) oraz w Międzynarodowym Instytucie Biologi Molekularnej i Komórkowej (IIMCB) w Warszawie. Jest autorką ponad 25 prac naukowych (oryginalnych  i przeglądowych), 2 rozdziałów w podręcznikach akademickich oraz 3 polskich patentów. W 2016 roku była prelegentem na konferencji TEDxWroclaw „Break the Silence”, który odbył się w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu, Speach pt.: „Sugar can change your mind” (https://www.youtube.com/watch?v=UJpUjnoNTHI). 


PATRYK GAWINKOWSKI

Z wykształcenia ekonomista, specjalista w dziedzinie ekonometrii. Z pasji nauczyciel, artysta i wynalazca. Ukończył studia I stopnia na Wydział Informatyki i Ekonometrii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, studia drugiego stopnia na uczelni Łazarskiego. Ekspert w pracy  z danymi, specjalista analizy danych w sektorze bankowym. Od trzech lat związany z Alior Bankiem, gdzie zajmuje się zarządzaniem ryzykiem modeli. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu modeli ryzyka kredytowego jak również walidacji modeli z różnych obszarów ryzyka. Praca nad jakością danych i ich dogłębne rozumienie stała się jego pasją.  

Poza pracą interesuje się motoryzacją, a swój wolny czas spędza na zgłębianiu tajników auto detailingu. 


MATEUSZ BUCZYŃSKI

Specjalista ds. modeli statystycznych. Ukończyłem studia ekonomiczne ze specjalizacja informatyka i ekonometria. Budowaniem modeli statystycznych w businessie zajmuję się od 4 lat. Głownie związany jestem z rynkiem finansowym. Specjalizuje się w tworzeniu modeli scoringowych i behawioralnych, ale również mam doświadczenie w modelowaniu zjawiska churn-u. Oprócz tego prowadziłem w jednej z firm szkolenia z programowania w R.

This site is registered on wpml.org as a development site.