-->

Menedżer Turystyki Edukacyjnej

Menedżer Turystyki Edukacyjnej

Tryb studiów: Weekendowy
Forma studiów: Hybrydowa
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 160 godzin
Język wykładowy: polski

Studia ruszają od października!

Menedżer Turystyki Edukacyjnej to studia podyplomowe skierowane do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności szkolnych w zakresie wsparcia nauczycieli, którzy chcieliby poszerzyć swój warsztat dydaktyczny proponujemy kierunek dający kompetencje do samodzielnego planowania i organizowania zajęć szkolnych w terenie. Zajęcia prowadzone poza murami szkoły dają niesamowite możliwości uatrakcyjnienia zajęć oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, a także reintegrację grupy w trudnym okresie post pandemicznym.  

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent otrzyma dwa certyfikaty: animatora dzieci i młodzieży oraz kompetencji kierownika wycieczek.  

Dla chętnych będzie również możliwość przystąpienia do egzaminu na pilota wycieczek, organizowanego przez Dolnośląską Izbę Turystyki (dodatkowa opłata).

Uczestnicy studiów podyplomowych w WAB będą mieli również możliwość skorzystania z oferty egzaminów językowych na preferencyjnych warunkach finansowych: Certyfikat TOEIC Listening and Reading Certificate of Achievements, LanguageCert Test of English (LTE) A1-C2 Listening Reading, LanguageCert Communicator B2, C1,C2 

Program studiów jest dostosowany do potrzeb nauczycieli szkolnych i przedszkolnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką turystyki edukacyjnej. Jest to również możliwość weryfikacji dotychczas podejmowanych na tym polu działań. Studia stanowią niepowtarzalną okazję do zdobycia wiedzy i umiejętności na temat: innowacyjnych metod dydaktycznych, uzyskania niezbędnych kompetencji menedżerskich (np. kierowanie zespołem, motywowania zespołu, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, rozwijania inteligencji emocjonalnej), budowania i wzmacniania wzajemnych relacji pomiędzy uczniami i nauczycielem oraz reintegracji klasy. Jest to także okazja do zdobycia wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i programowania różnych rodzajów wycieczek szkolnych (kilkugodzinnych, jedno i wielodniowych), a także zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi (np. atrakcjami turystycznymi, przewoźnikami, ubezpieczycielami).  

Atutem studiów jest kompleksowy, pod kątem uzyskiwanych kompetencji program obejmujący warsztaty, ćwiczenia, wykłady oraz zajęcia terenowe. Program zawiera także dwie sesje inspiracyjnych spotkań, na których będą prezentowane dobre praktyki turystyki edukacyjnej. Zapraszani będą liderzy dolnośląskich atrakcji turystycznych oraz nauczyciele, którzy z sukcesami realizują własne projekty wycieczek.  

Profil absolwenta:

Studia podyplomowe Menedżer turystyki edukacyjnej w Wrocławskiej Akademii Biznesu mają na celu nabycie przez słuchaczy wiedzy oraz kompetencji w zakresie: 

 • nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych (np. neurodydaktyka, plan daltoński, uczenie przez doświadczenie, storytelling, questing, geocatching, geo-mapping)  
 • kreatywnego generowania pomysłów wycieczek szkolnych, 
 • tworzenia programu wycieczek szkolnych,  
 • sporządzania dokumentacji wycieczki szkolnej,  
 • budowania zespołu i animacji grupy podczas wycieczek, 
 • rozwoju kompetencji menedżerskich.

Absolwent studiów podyplomowych uzyska niezbędne kompetencje do kierowania wycieczkami szkolnymi, organizowania działalności animacyjnej oraz zarządzania turystyka edukacyjną. 

Adresaci kierunku:

Grupa docelowa dla kierunku Menedżer turystyki edukacyjnej to absolwenci studiów wyższych, którzy: 

 • planują podnieść swoje kwalifikacje,  
 • nauczycieli przedszkoli, 
 • nauczycieli szkół podstawiowych, 
 • nauczycieli szkół ponadpodstawowych, 
 •  chcących się przebranżowić.  
 NAZWA PRZEDMIOTULICZBA GODZIN
1Nowoczesna metody i narzędzia w edukacji     20
2Wycieczka szkolna jako element edukacji     4
3Atrakcje turystyki edukacyjnej Dolnego Śląska i Polski     26
4Prawne aspekty wycieczek szkolnych      6
5Bezpieczeństwo w turystyce edukacyjnej      6
6Budowanie zespołu i animacja grupy    18
7Trening kreatywności     10
8Trening menedżerski     10
9Programowanie wycieczek szkolnych     20
10Produkt turystyki edukacyjnej-zajęcia terenowe    20
11Najlepsze praktyki w turystyce edukacyjnej- spotkania z liderami projektów 
12Dyplomowanie    2
 ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN:   160

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Warunki zaliczenia

 • obecność na zajęciach (min. 80%)
 • zaliczenie przedmiotów 
 • zaliczenie końcowego egzaminu ustnego

Koszt studiów (cena po rabacie – 10% za opłatę roczną): 4300 zł

Opłata semestralna: 2365 zł

Opłata w 4 ratach: 1240 zł

Wpisowe: 250 zł

Skorzystaj ze specjalnej promocji ze zniżki na czesne. Zapisz się w wybranych terminach i zyskaj!

terminy01.07.-15.09.2022
wysokość zniżki250 PLN

Program „Poleceni” – zyskaj 250 zł dodatkowej zniżki.

Program skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławską Akademie Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 na Studia Podyplomowe.


Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

JESTEŚMY W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

Skorzystaj z dofinansowania w ramach projektu:
AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY

1. Formularz rekrutacyjny w systemie IRK- WYPEŁNIJ

2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich) – ORYGINAŁ DO WGLĄDU
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35×45 mm
 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu
 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową
 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę

3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów Podyplomowych

KONTAKT:

Weronika Bereska

Specjalista ds. Studiów Podyplomowych
pokój 3/14

+48 535 164 459

[email protected]

DR MAŁGORZATA LEŚNIAK-JOHANN

ukończone uczelnie wyższe: Uniwersytet Wrocławski- Wydział Nauk Przyrodniczych, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii oraz American University Washington D.C, USA – The School of Professional & Extended Studies Doświadczenie zawodowe: adiunkt w Katedrze Turystyki i Rekreacji Wrocławskiej Akademii Biznesu, Członek Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, Prezes stowarzyszenia edukacyjnego „Naooka”, współpracuje z podmiotami zaangażowanymi w rozwój regionu Dolnego Śląska. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu geografii politycznej i gospodarczej, geografii turyzmu. Zainteresowania naukowe: konkurencyjność regionów, zrównoważony rozwój, turystyki, rozwój turystyki na obszarach przyrodniczo-cennych, czynniki rozwoju, społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego, geografia polityczna i gospodarcza, produkty turystyczne Dolnego Śląska.


MGR AGATA RÓŻANIECKA

Właścicielka firmy animacyjnej Kaczki-Dziwaczki. Imprezy dla dzieci. Czynnie zajmuje się rekreacja ruchową ponad 10 lat. Przed rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej współpracowała z Akademią Rainbow szkoląc animatorów na wyjazdy zagraniczne. Ukończyła wiele kursów z nowoczesnych form rekreacji, stale rozwijając swoją ofertę. Jej firma organizuje animacje hotelowe w Polsce i zagranicą, obsługuje również imprezy korporacyjne, szkolne, przedszkolne oraz prywatne. 


DR MARTA DROZDOWSKA, PROF. WAB

Doktor Nauk o Ziemi w Zakresie Geografii Regionalnej i Turystyki. Absolwentka Edgware College w Londynie oraz Washington Professional Development Program na American University w Waszyngtonie (D.C.) w USA. Prorektor w Wrocławskiej Akademii Biznesu. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Wykładowca i prelegentka w krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych z zakresu turystyki, nowoczesnych technologii z kilkunastoletnim stażem. Uczestniczka staży naukowych i dydaktycznych oraz prelegentka na uczelniach i konferencjach w ponad 20 krajach. Współzałożyciel i członek Zarządu Stowarzyszenia Naooka oraz Polskiego Stowarzyszenia Turystyki. Koordynatorka i kierownik projektów naukowo badawczych, w tym kilku w zespołach międzynarodowych, laureatka Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej MOZART 2017. 


DR PATRYK CZERMAK

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja o specjalności Turystyka aktywna, od 2010 roku nauczyciel akademicki w Zakładzie Rekreacji wrocławskiej AWF. W 2016 roku uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, ukończył również studia magisterskie z zakresu Psychologii. Trener II klasy wspinaczki sportowej PZA, Instruktor wspinaczki sportowej PZA, MSiT. Trener snowboardu SITS, rekreacji MSiT. Instruktor SITN – narciarstwo zjazdowe, Instruktor Samoobrony MSiT, Instruktor Survivalu, Starszy Ratownik GOPR. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego. Członek IRCRA (International Rock Climbing Research Association). Opiekun i Trener Sekcji Wspinaczkowej AZS AWF Wrocław. Opiekun Klubu Górskiego „Olimp”. Przewodnik psa ratowniczego GOPR. Przewodniczący Podkomisji Psów Ratowniczych GOPR. 


DR IZABELA GRUSZKA

Ukończyła studia na kierunku Geografia, w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymując, w 2003 roku, tytuł zawodowy  magistra geografii, o specjalności geografia regionalna i turystyki. W 2013 roku otrzymała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od października 2018 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Wrocławskiej Akademii Biznesu, pełniąc jednocześnie funkcję Kierownika Katedry Turystyki i Rekreacji. Dodatkowo prowadzi zajęcia na kursach pilota wycieczek, jest także członkiem komisji egzaminacyjnej Dolnośląskiej Izby Turystyki. Jest autorką i współautorką licznych prac naukowych, popularnonaukowych oraz dokumentów strategicznych z zakresu turystyki i hotelarstwa, pełniła także rolę eksperta w programie Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II.

This site is registered on wpml.org as a development site.