Kursy języka polskiego we WAB

Kursy języka polskiego we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych są gwarancją:

 • nauki z doświadczonymi lektorami języka polskiego z dużym stażem w kraju i za granicą
 • komfortowej i profesjonalnej nauki na kursach grupowych, a także indywidualnych
 • kształcenia w oparciu o nowoczesne programy nauczania, zróżnicowane kursy,
  metody i podręczniki.

W kursach oferowanych przez WAB może uczestniczyć każdy, kto chce nauczyć się języka polskiego, bez względu na to, czy aktualnie przebywa na terenie Polski, czy dopiero zamierza do niej przybyć.

Zapraszamy zarówno osoby, które liczą na systematyczną naukę, jak i te które nie mają na nią zbyt wiele czasu.

Indywidualne programy opracowane na potrzeby wybranego kursu dają możliwość uczestniczenia w zajęciach, które odbywają się regularnie, ale także w takich, na których kursant chce w szybkim czasie opanować podstawy pozwalające na komunikację słowną i pisemną w codziennych sytuacjach życiowych i zawodowych.

Oferujemy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania (A0 – C2), w tym także kursy oparte na języku specjalistycznym.

Oferta jest kierowana do osób, które zaczynają uczuć się języka polskiego i chcą w szybkim czasie opanować podstawy pozwalające na komunikację słowną i pisemną w codziennych sytuacjach życiowych i zawodowych. Będzie on oparty na wszystkich sprawnościach językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, poprawność gramatyczna) ze szczególnym uwzględnieniem mówienia. Możliwa jest kontynuacja zajęć w kolejnych miesiącach.

Najważniejsze informacje!

Tryb kursu: online/stacjonarny*
Liczebność grupy: 8 osób (minimalna liczba chętnych)
Liczba godzin: 60 godzin dydaktycznych (60 x 45 minut)
Szczegóły: 3 godziny lekcyjne każdego dnia.    
Cena kursu: 1500 zł

Oferta jest kierowana do osób, które chcą kontynuować naukę języka polskiego na wybranym poziomie. O przynależności do grupy na danym poziomie decyduje test kwalifikacyjny. Na zakończenie miesięcznego modułu przeprowadzany jest test weryfikujący wiedzę i postęp w nauce.

Najważniejsze informacje!

Tryb kursu: online/ stacjonarny*
liczebność grupy: 8 osób (minimalna liczba chętnych)
liczba godzin: 60 godzin dydaktycznych (60 x 45 minut)
szczegóły: 3 godziny lekcyjne każdego dnia.    
Cena kursu: 1500 zł

Oferta jest kierowana do osób, które oczekują regularnej i systematycznej nauki języka na wskazanym poziomie. O przynależności do grupy na danym poziomie decyduje test kwalifikacyjny.   Nabór na kurs prowadzony jest dwa razy w roku, zgodnie z harmonogramem semestralnym WAB. Po zakończeniu nauki, a także w jej trakcie przeprowadzane są testy weryfikujące postępy w nauce. Istniej możliwość kontynuować nauki w kolejnych semestrach.

Najważniejsze informacje!

Tryb kursu: online/ stacjonarny*
Liczebność grupy: 8 osób (minimalna liczba chętnych na wybranym poziomie)
Liczba godzin: 60 godzin dydaktycznych (60 x 45 minut)
Szczegóły: 4 godziny lekcyjne w tygodniu.
Cena kursu: 1500 zł

Oferta kierowana jest do osób planujących zdanie Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego jako Obcego.

Program kursu:

 • przedstawienie procedur i wymagań dotyczących egzaminu
 • prezentacja struktury i przebiegu poszczególnych części egzaminu
 • omówienie typów zadań występujących w obrębie każdego modułu
 • prezentacja strategii i taktyki rozwiązywania zadań egzaminacyjnych w oparciu o ćwiczenia praktyczne
 • omówienie sposobu unikania najczęściej popełnianych błędów przez zdających
 • szybkie powtórzenie materiału w oparciu o trening wszystkich sprawności (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, poprawność gramatyczna)
 • symulacja sytuacji egzaminacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem części ustnej

Najważniejsze informacje!

Tryb kursu – on-line
Liczebność grupy: 8 osób
Liczba godzin – 16 godzin dydaktycznych (16 x 45 minut)
Poziom B1
Cena kursu: 440 zł