01 grudnia 2023

Jednorazowa zapomoga dla studentów z Ukrainy w trudnej sytuacji materialno-finansowej

Szanowni Studenci,

Informuję, że dla Studentów z Ukrainy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialno-finansowej Uczelnia może przeznaczyć dodatkowe środki na pomoc materialną w formie jednorazowej zapomogi. Celem ubiegania się o świadczenie, należy złożyć wniosek na formularzu nr 6 wraz z załącznikiem OŚWIADCZENIE Studenta – obywatela Ukrainy o sytuacji rodzinnej i materialnej. Wnioski można składać osobiście w Biurze Obsługi Finansowej Studenta pok. 1/6 w terminie do 08.12.2023 r.

W załączniku prosimy o szczegółowe opisanie sytuacji, w jakiej się student znajduje. Prosimy o zawarcie m.in informacji czy student i członkowie rodziny pracują, w jaki sposób sytuacja rodziny zmieniła się przez aktualną sytuację wojenną.

Wniosek o zapomogę wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie internetowej https://wab.edu.pl/dla-studenta/stypendia/