18 czerwca 2024

Obrony na studiach podyplomowych Skarbnik Jednostki Samorządu Terytorialnego

Obrony na studiach podyplomowych Skarbnik Jednostki Samorządu Terytorialnego

8 czerwca 2024 r. nasi studenci kierunku Skarbnik Jednostki Samorządu Terytorialnego zakończyli swoje studia, przystępując do egzaminów dyplomowych! Był to wyjątkowy dzień pełen emocji i sukcesów dla naszych absolwentów.

Gratulujemy wszystkim, którzy pomyślnie zdali egzaminy i zdobyli niezbędną wiedzę oraz umiejętności do pełnienia kluczowej roli w strukturach samorządowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o studiach podyplomowych na tym kierunku? Przejdź TUTAJ.