17 listopada 2021

Koronawirus – najświeższe komunikaty

[AKTUALIZACJA 17.11.2021]

Wracamy w mury Uczelni od nowego roku akademickiego 2021/2022.

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w roku akademickim 2021/2022 w związku z trwającą pandemią COVID-19 – CZYTAJ

Zarządzenie Rektora nr 11 w sprawie zmian dot. COVID – CZYTAJ

Decyzja Rektora nr 21/21/22 w sprawie funkcjonowania Uczelni w związku z trwającą pandemią COVID 19  – CZYTAJ

W związku z decyzją podjętą przez Władze uczelni o powrocie do zajęć stacjonarnych w nowym roku akademickim nie ustajemy w ciągłych staraniach mających na celu zapewnienie bezpiecznego przebywania na terenie Uczelni.

W Uczelni zostały wprowadzone procedury i zasady funkcjonowania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które są aktualizowane w odniesieniu do nowych wytycznych Rządu.

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim przypominamy, że:

–  na Uczelnię ma wstęp wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną, która nie przebywała w bezpośrednim kontakcie z osobą zarażoną COVID-19, nie objęta kwarantanną/izolacją domową;

–  wchodząc na teren Uczelni każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji dłoni płynem na bazie min. 70% alkoholu, znajdującym się przy wejściu do holu głównego;

–  podczas pobytu w Uczelni, poruszając się w ciągach komunikacyjnych i załatwiając sprawy w różnych działach Uczelni, należy zakrywać usta i nos maseczką (zalecane jest to także w trakcie zajęć dydaktycznych), regularnie myć i dezynfekować ręce, nie korzystać z wind, o ile nie jest to konieczne ze względu na stan zdrowia (w takim przypadku w windzie może przebywać maksymalnie 1 osoba);

–  przebywanie studentów na terenie Uczelni ogranicza się wyłącznie do udziału w obowiązkowych zajęciach, pobytu w bibliotece oraz do przypadków indywidualnych, wymagających bezpośredniego kontaktu studentów z pracownikami Uczelni. Przypominamy, że nadal wiele spraw można załatwić za pośrednictwem e-maili, do czego zachęcamy;

– w przypadku wystąpienia u studenta objawów zakażenia COVID-19, powinien on zostać w domu oraz poinformować o tym fakcie służby medyczne(lekarza pierwszego kontaktu), ew. skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (22 2500 115, [email protected]). W przypadku wysłania na kwarantannę/izolację domową, student zobowiązany jest zawiadomić Uczelnię ([email protected] oraz [email protected])

Pandemia koronawirusa oraz jego konsekwencje społeczne i ekonomiczne mogą być bardzo bolesne. Wiemy, że część z was znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, w tym również materialnej.

W trosce o zdrowie całej społeczności akademickiej Rektor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu przedłuża formułę zajęć online do końca semestru letniego 2019/2020

Do końca semestru letniego 2019/2020 odwołane są też wszystkie wydarzenia o charakterze zbiorowym oraz wymiana akademicka i wyjazdy służbowe do innych krajów. To trudny czas, który wymaga wspólnego wysiłku i nadzwyczajnych działań. 

Zarządzenie Rektora ws. procedur przeciwdziałaniu pandemii COVID-19

Specjalny adres e-mail w sprawach związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym Uczelni.

Pod adresem [email protected]  można kontaktować się z władzami uczelni w sprawach związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym Uczelni, celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie Uczelni.

Stan epidemii w Polsce

Od 16 kwietnia wchodzi w życie obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym musi nosić maseczkę, szalik czy chustkę. Tymczasem wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. 

Od 4. maja 2020:

 • Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków
 • Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni
 • Sklepy budowlane czynne w weekendy
 • Biblioteki i muzea otwarte
 • Rehabilitacja lecznicza dozwolona
 • zawieszona jest działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży;
 • wszyscy klienci muszą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach;
 • w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy, apteki i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia;
 • osoby, które zostaną poddane kwarantannie, będą poddane izolacji całkowitej na dwa tygodnie, także od swojej rodziny.

Dowiedz się więcej

Pamiętaj zostając w domu ratujesz życie innym.

#zostanwdomu

Wcześniej z powodu pandemii koronawirusa na terenie Polski zostały wprowadzone poniższe ograniczenia:

Przywrócone zostały granice z UE, a Polska jest zamknięta dla większości obcokrajowców. Nie działa transport międzynarodowy: samoloty i pociągi. Do Polski można wjechać tylko przez wyznaczone przejścia graniczne samochodem lub autobusem.

Do Polski mogą wrócić obcokrajowcy, którzy:

 • są dziećmi lub małżonkami polskich obywateli,
 • posiadają Kartę Polaka,
 • posiadają prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

Zakazy wchodzą w życie na 10 dni i mogą być przedłużone po 20, a potem o 30 dni. Wszystkie osoby, które wrócą do Polski będą poddane 14-dniowej kwarantannie.

W nocy z piątku na sobotę zaczyna obowiązywać ograniczenie działania galerii handlowych (otwarte będą tylko sklepy spożywcze, apteki i pralnie). Na 14 dni, z możliwością przedłużenia,  zamknięte zostają kluby, puby, restauracje. Restauracje mogą jednak dowozić jedzenie. Otwarte pozostaną sklepy spożywcze, apteki, banki i poczta.

Wprowadzony zostaje zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób.

Zmiana godzin funkcjonowania uczelni

Uczelnia pracuje do odwołania w godzinach 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku , w weekendy jest nieczynna (Czytaj więcej)

Studenci przebywający na wymianie w ramach programu ERASMUS+

Jeśli przebywasz  obecnie na wymianie akademickiej w ramach programu ERASMUS+, to w związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, możesz przerwać swój wyjazd i wrócić do kraju Czytaj więcej.

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

Legitymacje studenckie ważne do 31 maja 2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o wydłużeniu terminu ważności legitymacji z 31 marca 2020 r. do 31 maja  2020 r. Czytaj więcej

Zawieszenie tradycyjnych zajęć

Przez wzgląd na wzrost liczby zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 i z troski o społeczność uczelnianą Rektor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu podjął decyzję, że do 12. maja 2020 r. zajęcia dla studentów i słuchaczy w tradycyjnej formule zostają odwołane i zastąpione formułą opartą na nauczaniu zdalnym. Czytaj więcej

Rośnie liczba zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w Europie. Zagrożenia nie wolno bagatelizować, ale także nie należy siać paniki. Informację o tym, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać przez całą dobę pod numerem telefonu 800 190 590. Zalecamy również sprawdzać komunikaty na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

Przypominamy, że najskuteczniejszą ochroną przed zachorowaniem jest przestrzeganie zasad higieny i unikanie osób chorych.

Co możesz zrobić by zapobiec infekcji?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przypomina o zaleceniach, dzięki którym można zmniejszyć ryzyko zakażenia się.

 • Unikaj kontaktu z osobami, które kaszlą i mają gorączkę.
 • Często i dokładnie myj ręce wodą i mydłem lub płynem dezynfekującym na bazie alkoholu.
 • Podczas kichania lub kaszlu używaj jednorazowych chusteczek higienicznych. Po użyciu wyrzuć chusteczkę i dokładnie umyj ręce.
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • W przypadku wystąpienia choroby z gorączką pójdź do lekarza, a jeśli przebywałeś za granicą, poinformuj go o tym.
 • Trzymaj się z dala od targów z żywymi zwierzętami lub nieprzetworzonym mięsem.
 • Nie jedz surowego mięsa, nabiału lub produktów nieznanego pochodzenia.

Ponieważ zagraniczni studenci mogą pochodzić z rejonów dotkniętych epidemią, władze Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, postanowiły podjąć szczególne środki ostrożności. Bezpieczeństwo całej uczelnianej społeczności jest dla nas najważniejsze.     

 • Poprosiliśmy studentów przybywających z krajów, gdzie występuje wirus, aby zgłosili się na uczelnię dopiero 2 tygodnie po przyjeździe do Polski, jeśli nie wystąpiły u nich objawy.
 • Wysłaliśmy do studentów informację o środkach ostrożności, jakie powinni podjąć, by zmniejszyć ryzyko zachorowania.
 • W toaletach pojawią się naklejki z instrukcją skutecznego mycia rąk oraz płyny dezynfekcyjne.
 • Pracownicy otrzymują w Recepcji środek do czyszczenia klawiatury komputerów. Każdy robi to we własnym zakresie.
 • Wprowadziliśmy dezynfekcję klamek, poręczy i przycisków wind na terenie Uczelni.

Okres inkubacji koronawirusa 2019-nCoV wynosi od 2 do 14 dni. Droga zakażenia jest kropelkowa lub kontaktowa.

Rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z koronawirusem

Po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19, które miało miejsce 4 marca 2020, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystosował rekomendacje dla Rektorów uczelni wyższych. Jedną z nich jest: wstrzymanie wyjazdów polskich studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-Cov-2, a także powstrzymanie przyjazdów do Polski studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych z tych obszarów. 

Jakie są objawy początkowe zakażenia koronawirusem 2019-nCoV?

 • gorączka
 • dreszcze
 • uczucie zmęczenia
 • kaszel
 • bóle mięśni, stawów i głowy
 • rzadziej występują objawy ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka).

Pełnoobjawowy zespół chorobowy

 • duszności
 • ciężkie zapalenie płuc
 • zespół ostrej niewydolności oddechowej
 • uogólniona reakcja zapalna
 • niewydolność wielonarządowa

Gdzie mogę śledzić informacje na temat koronawirusa 2019-nCoV?

Radzimy śledzić informacje pochodzące z oficjalnych źródeł i wiarygodnych portali:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 Jeśli chcesz wiedzieć, jak wirus rozprzestrzenia się w danym momencie, sprawdź tę interaktywną mapę:

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 2019-nCoV Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan globalnego zagrożenia zdrowia publicznego.

Władze Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu śledzą rozwój wydarzeń i rekomendacje właściwych służb na wypadek konieczności podjęcia dalszych działań.