09 lutego 2024

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce”

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce”

Dziś mamy zaszczyt uczestniczyć w XVII Konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce 2024, zorganizowanej przez Study in Poland!

Wrocławską Akademię Biznesu reprezentują Nasze dwie Panie Prorektor:
– Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr Marta Drozdowska, prof. WAB
– Prorektor ds. Rozwoju Uczelni i Współpracy z Otoczeniem, dr Aneta Szymańska, prof. WAB

Jesteśmy gotowi do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem odnośnie przewodniego hasła tegorocznej konferencji: „Nowe spojrzenie na umiędzynarodowienie”.