08 lipca 2022

Jak Wam się powodzi 25 lat po powodzi? Ogólnopolska Konferencja Naukowa.

Jak Wam się powodzi 25 lat po powodzi? Ogólnopolska Konferencja Naukowa.

Konferencja jest wyjątkowym wydarzeniem dedykowanym pamięci 25-lecia Powodzi Wrocławskiej i Powiatu Wrocławskiego z 1997 roku, organizowanym przez Stowarzyszenie Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy, Partnerski Klub Biznesu Wrocław, Dolnośląską Izbę Gospodarczą i Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu.

Głównym Partnerem spotkania jest Zarząd Powiatu Wrocławskiego. Pomysłodawcą tego wydarzenia był Pan Mariusz Żebrowski – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.

Wydarzenie odbywa się w dniach 8 lipca w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu (Konferencja) oraz 9 lipca na Stadionie sportowym w Łanach w Gminy Czernica (Spotkanie plenerowe, piknik).

Wyzwanie dla władz

Powódź w 1997 roku była niespodziewanym zdarzeniem, z którym musiały się zmierzyć władze lokalne.
Z czym to się wiązało mówił m.in. Roman Potocki podczas panelu „decyzyjność władzy samorządowej w walce z powodzią”, a także Wojciech Horyń opowiadający o zagrożeniu dla bezpieczeństwie ludności podczas tego typu klęski żywiołowej.
Ponadto Waldemar Szewc opowiedział o swoich wspomnieniach związanych z tym wydarzeniem,
a Romuald Grocki przedstawił tematy i elementy, jakich nie przedstawiono w mediach w tamtym czasie.

Powódź – jak widział to samorząd lokalny?

Wyzwanie dla władz to jedno, ale co z samorządami lokalnymi, jak gminy i sołectwa, które zostały poszkodowane i nie były przygotowane na katastrofę? W jaki sposób radzono sobie z nagłym atakiem ze strony żywiołu, kto angażował się w pomoc oraz jakie działania zostały podjęte, by zapobiec podobnym wydarzeniom w przyszłości, opowiedzieli przedstawiciele samorządów. Z Gminy Czernica wystąpił Włodzimierz Chlebosz, z Sołectwa Łany Henryk Ochlik i Ryszard Wychudzki, a z Komitetu Mieszkańców Gminy Czernica Mirosław Janik.

Służby mundurowe na ratunek

Jak przy każdej katastrofie wszystkiemu z bliska przyglądają się i pomagają jak mogą funkcjonariusze różnych służb mundurowych. Nie inaczej oczywiście było 25 lat temu, gdy układano worki z piaskiem, wypompowywano wodę, czy prowadzono ewakuację. Do każdego zadania oddelegowane były odpowiednie jednostki pod kierownictwem doświadczonych przełożonych. Swoimi wspomnieniami, ale też zadaniami, jakie służby mundurowe czekają podczas takich zdarzeń, podzielili się Wojciech Adamski z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu, Józef Kmonk z Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Grzegorz Muchorowski ze Straży Miejskiej Wrocławia, a także Romuald Grocki z Wojska Polskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 1997 roku.

Nie dopuścić do powtórki

Takie wydarzenia, jak ta konferencja, z jednej strony mają upamiętnić ofiary i kataklizm, jaki spotkał mieszkańców naszego regionu 25 lat temu, z drugiej zaś przypominać, by zawsze działać zaradczo i traktować przeszłość jako doświadczenie. Obecne działania prowadzone przez samorządy lokalne w celu przeciwdziałaniu możliwości wystąpienia podtopień i powodzi są wciąż udoskonalane, a mieszkańcy czują się bezpiecznie. Świadczyć o tym może coraz większe rozbudowywanie miast nawet na terenach, które kiedyś dotknęła duża woda. Ważne, by zawsze mieć jednak na względzie i wiedzieć, co robić, gdy nastąpi najgorsze.