14 marca 2024

Współpraca z firmą 3LP

Współpraca z firmą 3LP

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych podjęła współpracę z firmą 3LP.

Umowa zawarta przez obie instytucje obejmuje działania wspierające realizację projektów edukacyjnych i biznesowych, mające na celu:

  • Podwyższenie jakości kształcenia na specjalistycznych kierunkach studiów;
  • Promocję projektów biznesowych i edukacyjnych realizowanych wspólnie;
  • Wspieranie procesu rekrutacji i rozwoju zawodowego studentów;
  • Wymianę doświadczeń oraz dzielenie się informacjami o aktualnych trendach w branży logistycznej i biznesie.

Mamy nadzieję na efektywną i trwałą współpracę.