21 lutego 2024

Stypendia na semestr letni 2023/2024

Szanowni Studenci,

informujemy, że wnioski o stypendium Rektora na semestr letni 2023/2024 można składać w Kwesturze – pok. 3/11 lub w Biurze Obsługi Finansowej Studenta – pok. 1/6 w godzinach pracy Biur.

Ostateczny termin złożenia wniosku to 16.03.2024 r.