17 stycznia 2024

Pierwsza obrona na kierunku Skarbnik JST

Pierwsza obrona na kierunku Skarbnik JST

Sukcesem zakończył się ostatni weekend na Wrocławskiej Akademii Biznesu! W zeszłą sobotę, 13 stycznia 2024 r., odbył się pierwszy egzamin dyplomowy na kierunku Skarbnik Jednostki Samorządu Terytorialnego. To nie tylko wyjątkowe wydarzenie dla naszej uczelni, ale również dla przyszłych specjalistów zajmujących się finansami na szczeblu lokalnym.

Dumni jesteśmy z naszych absolwentów studiów podyplomowych, którzy stanęli przed tym wyzwaniem i pokazali ogromne zaangażowanie oraz wiedzę zdobytą podczas studiów. Gratulujemy pierwszej grupie skarbników z Wrocławskiej Akademii Biznesu za przejście przez ten ważny etap edukacji!

Życzymy wszystkim absolwentom powodzenia w dalszej karierze zawodowej, pełnej pasji i nowych wyzwań. Razem tworzymy przyszłość, w której kompetencje skarbników są kluczowe dla efektywnego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.