02 lutego 2024

Dyżury kwestury w weekendy (luty)

Informujemy, że w m-cu lutym 2024 weekendowe dyżury Kwestury odbędą się następujących terminach:

Sobota 03.02.2024 r. w godz. 7:30 – 15:30 – pok. 1/6

Sobota 24.02.2024 r. w godz. 7:30 – 15:30 – pok. 3/11