16 lutego 2022

dr Marta Drozdowska, prof. WAB

e-mail [email protected]

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

Swoje życie zawodowe związałam z Uczelnią Wyższą. Od 2017 roku jestem Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych. Skutecznie i z zaangażowaniem zarządzam Biurem Współpracy z Zagranicą, Biurem Karier, Działem Nauki, Biblioteką oraz Radą ds. Rozwoju Zrównoważonego.

Z wykształcenia, doświadczenia i pasji jestem związana z turystyką i rozwojem zrównoważonym. Na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskałam stopień doktora Nauk o Ziemi w Zakresie Geografii Regionalnej i Turystyki. Edukację zdobywałam również za granicą. Ukończyłam Washington Professional Development Program na American University w Waszyngtonie (D.C.) w USA oraz Edgware College w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Jestem autorką i współautorką ponad 50-ciu publikacji naukowych głównie w czasopismach międzynarodowych; wykładowcom i prelegentką w krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych z zakresu turystyki i rozwoju zrównoważonego z kilkunastoletnim stażem; uczestniczką staży naukowych i dydaktycznych oraz prelegentką na uczelniach i konferencjach w ponad 20 krajach. W ostatnich latach koordynowałam kilkanaście projektów naukowo badawczych, w tym kilka w zespołach międzynarodowych. Jestem również stypendystką MNiSW „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” oraz dwukrotną laureatką Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej MOZART. Ponadto współtworzyłam Strategię Rozwoju Turystyki na Dolnym Śląsku 2030 oraz Programu Rozwoju Turystyki dla Wrocławia 2030.