16 lutego 2022

Dr Barbara Kobzarska-Bar

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, magister filologii germańskiej. Główne obszary działalności dydaktycznej: komunikacja, coaching, negocjacje i mediacje. Autorka publikacja dotyczących autowizerunku publicznego, komunikacji, kompetencji miękkich. Zainteresowania badawcze: zarządzanie emocjami.