16 lutego 2022

dr Barbara Kobzarska-Bar


e-mail [email protected]

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, magister filologii germańskiej. Główne obszary działalności dydaktycznej: komunikacja, coaching, negocjacje i mediacje. Trener biznesu, specjalność: umiejętności menedżerskie, coaching. Autorka publikacja dotyczących autowizerunku publicznego, komunikacji, kompetencji miękkich. Autorka artykułów o komunikacji w zespołach pracowniczych, motywacji pozytywnej, kształtowaniu autowizerunku. Zainteresowania badawcze: zarządzanie emocjami. Mediator stały przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, tłumacz języka niemieckiego.