Studia licencjackie

Studia licencjackie we Wrocławiu umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Jednocześnie rozwijają kompetencje miękkie, takie jak: kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy w stresie, zarządzanie czasem oraz radzenie sobie z kryzysem. Program dla wszystkich kierunków studiów I stopnia został dostosowany do potrzeb studentów, ale też pod kątem rozwijającego się dynamicznie świata biznesu.

Do odpowiedzi na wyzwania zawodowe, przygotowują doświadczeni, pomysłowi i rzetelni wykładowcy, którzy co semestr prowadzą nowe i ciekawe zajęcia. Licencjat zaskakuje programem i daje rzetelne podstawy do imponującej kariery zawodowej.

Dlaczego studia licencjackie we Wrocławskiej Akademii Biznesu?

 • Poznasz kluczowe zasady współczesnego biznesu i gospodarki krajowej oraz międzynarodowej.
 • Będziesz znakomicie kategoryzował i analizował dane – nauczysz się nie tylko operować specjalistycznym słownictwem, ale także zrozumiesz definicje terminów biznesowych.
 • Otrzymasz możliwość podjęcia stażu, praktyki, a nawet pracy w wielu renomowanych firmach.
 • Weźmiesz udział w obcojęzycznych warsztatach, debatach, wykładach.
 • Lektoraty z języka angielskiego oraz niemieckiego przygotują Cię do pracy na rynku międzynarodowym.

Wybierając studia licencjackie we Wrocławskiej Akademii Biznesu, stawiasz na edukację, rozwój i niesamowitą przygodę. Dołącz do grona cenionych absolwentów WAB!

Studia licencjackie we Wrocławskiej Akademii Biznesu

Licencjat to początek drogi do wyższego wykształcenia. W WAB zapewniamy: 

 • warsztaty, w których wykorzystywane są aktywne metody – po to, aby w pełni rozwinąć w studentach umiejętności współpracy zespołowej;
 • laboratoria, czyli zajęcia w nowoczesnych laboratoriach komputerowych, z wykorzystaniem najnowszych programów i technologii;
 • case studies – zajęcia, na których studenci poznają innowacyjne rozwiązania stosowane w ośrodkach turystycznych oraz praktyki, z których będą korzystać w przyszłej pracy zawodowej. Studia pierwszego stopnia to m.in. rozwiązywanie zadań i bazowanie na konkretnych studiach przypadku. Zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni lub w firmach zewnętrznych;
 • wizyty w firmach, są okazją, aby poznać ich funkcjonowanie, struktury organizacyjne, dowiedzieć się o wyzwaniach, jakie stoją przed tego typu przedsiębiorstwami. Wizyty w firmach są też możliwością lepszego poznania ich najczęstszych problemów;
 • wykwalifikowana kadra praktyków i kadra pracowników naukowo-dydaktycznych;
 • kształcenie w środowisku międzynarodowym;
 • możliwość odbycia jednosemestralnych lub rocznych studiów zagranicznych w jednej z kilkudziesięciu uczelni partnerskich;
 • staże zagraniczne – możliwość odbycia staży w międzynarodowych przedsiębiorstwach m.in. w Niemczech, Finlandii, Hiszpanii, Danii, Portugalii, Włoszech i wielu innych;
 • gościnne wykłady visiting professors z kilkudziesięciu uczelni partnerskich;
 • możliwość wyboru przedmiotów kierunkowych w języku angielskim;
 • wspólny udział w zajęciach ze studentami z zagranicznych uczelni partnerskich;
 • dodatkowe wyjazdy i kursy za granicą (Intensive Courses, zagraniczne wyjazdy studyjne);
 • certyfikowane egzaminy językowe (TELC) w siedzibie Wrocławskiej Akademii Biznesu;
 • indywidualne podejście do studenta.

Studia licencjackie warto wybierać perspektywicznie – stawiając na to, co przyszłościowe i potrzebne na rynku pracy. Rozpoznanie wartościowych kierunków opiera się na ich bogatej ofercie. Licencjat w naszej szkole we Wrocławiu nie ogranicza się do teoretycznych wykładów, ale z sali wykładowej wychodzi do rzeczywistych miejsc pracy i grup społecznych, które mogą dzielić się doświadczeniami. Dzięki temu studenci pierwszego stopnia uzyskują szerszy obraz środowisk zawodowych. Mają też mnóstwo możliwości rozwoju w czasie studiów – od wyjazdów, po rozszerzanie kompetencji językowych. Dowodem jakości kształcenia są sukcesy naszych absolwentów. Studia licencjackie we Wrocławskiej Akademii Biznesu stały się dla nich fundamentem znakomitych ścieżek zawodowych. 

This site is registered on wpml.org as a development site.