16 lutego 2022

WALDEMAR MULAS

Kierownik ds. 6-sigma w WABCO Polska Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydział Organizacja i Zarządzanie, o specjalności Zarządzanie Produkcją w przemyśle maszynowym . W ramach programu studiów zdobył podstawową wiedzę z zakresu lean (koncepcje JIT, TPS), którą wykorzystał w pracy w TRW, w Częstochowie.
W latach 2000 – 2008, pracował w TRW Częstochowa, gdzie zajmował się działaniami ulepszającymi procesy produkcyjne, które przynosiły zakładowi wymierne korzyści w postaci oszczędności. Od 2008 roku pracuje w WABCO Polska Sp. z o.o., na stanowisku Kierownika ds. 6 Sigma. W głównej mierze wspiera wszystkie działania z zakresu 6S.
Od 2014 roku jest certyfikowanym przez Six Sigma Academy & Company Master Black Beltem.