16 lutego 2022

Stanisław Wysocki

Polski rzeźbiarz, autor słynnej Powodzianki. Ma na swoim koncie ponad 100 wystaw indywidualnych i kilkadziesIąt zbiorowych.

Jego prace prezentowane były m.in. w Niemczech, Włoszech, Danii, Szwecji, Anglii, Turcji i w licznych galeriach w kraju.