16 lutego 2022

ST. BRYG. MGR INŻ. Bogusław Brud

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Od trzydziestu jeden lat strażak w służbie czynnej, aktualnie, od siedmiu lat, na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy. Wieloletni wykładowca zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu.