16 lutego 2022

Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec

Magister matematyki, specjalność zastosowania matematyki, Uniwersytet Wrocławski, doktor nauk ekonomicznych  za rozprawę doktorską „Aproksymacja i prognozowanie procesów losowych” AE  Wrocław, doktor habilitowany nauk ekonomicznych  w oparciu o monografię  „Modele aproksymacyjne w ekonomii”, AE Wrocław, tytuł profesora nauk  ekonomicznych, stanowisko profesora zwyczajnego. Autorka kilkunastu monografii  z zakresu ubezpieczeń i instytucji finansowych  oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Profesor tytularny nauk ekonomicznych, były kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, promotor 15 rozpraw doktorskich i kilkuset prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych. Wykładowca na studiach doktoranckich i podyplomowych. Zainteresowania naukowe: rynki finansowe, funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego w Polsce i w UE,  system bankowy, finanse przedsiębiorstw, zabezpieczenie emerytalne, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach i ubezpieczenia. Doświadczenie zawodowe: Członek senatu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1990 – 2002), prodziekan wydziału Zarządzania i Informatyki  AE Wrocław (1990 – 1996), dziekan  wydziału Zarządzania i Informatyki  AE Wrocław (1996 – 2002), kierownik Katedry Ubezpieczeń  UE  Wrocław (15.02.2006 – 30.09.2018), kierownik i opiekun naukowy Studium Podyplomowego „Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej” (1994 – 1996), opiekun naukowy Studiów Podyplomowych : „Ubezpieczenia gospodarcze”,  „Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem”,  „ Doradca finansowy”,  „Ubezpieczenia i doradztwo finansowe” (2005 – 2011), członek rady nadzorczej PZU SA (1998 – 2000), członek rady nadzorczej  spółki giełdowej Europejskie Centrum Odszkodowań (2010 – 2016), członek Rady Programowej czasopisma  „Wiadomości Ubezpieczeniowe” (2006 – 2016), członek  Rady Naukowej  czasopisma  „Rozprawy ubezpieczeniowe” (2008 – 2016), członek Rady Programowej serii „Ubezpieczenia” w wydawnictwie Poltext (2009), roku członek  Jury  Konkursu na najlepsze prace dyplomowe, magisterskie i doktorskie  organizowanego przez  Rzecznika Ubezpieczonych (2009 – 2017). Członek  Komitetu Statystyki i Ekonometrii  PAN  w latach 2003-2008, Członek Komitetu Nauk o Finansach  PAN  w latach  2008-2010.  Zainteresowania naukowe: Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Ubezpieczenia na życie. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym. Zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń. Finanse ubezpieczeń. Metody aktuarialne. Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa.