16 lutego 2022

MICHAŁ ZIĘBA

Jako dyrektor techniczny (CTO) w firmie Scanway odpowiedzialny jest za szeroko pojęte aspekty techniczne rozwiązań opracowywanych w firmie.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, gdzie studiował Automatykę i Robotykę. W trakcie studiów zaangażowany w działalność wydziałowych kół naukowych i prace nad realizowanym wspólnie z ESA projektem FREDE. Odbył praktyki w laboratorium Optomechatroniki – MvLab na Wydziale Mechanicznym, zdobywając widzę i doświadczenie z zakresu systemów wizyjnych. Pozostał związany z Politechniką, gdzie kontynuował karierę zawodową jako starszy referent techniczny. Zdobył doświadczenie z zakresu kierowania projektami technicznymi i związanymi z analizami satelitarnymi.