16 lutego 2022

Michał Szczypiór

Prawnik, pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zakładu Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z/s we Wrocławiu, Kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu, wykładowca na Franklin University Ohio, USA,

Konsultant Centrum Studiów i Analiz Gospodarczych z siedzibą w Warszawie, członek Rady Programowej Serwis VAT, redaktor Przeglądu Podatkowego, Monitora Podatkowego, autor ponad 300 publikacji o tematyce prawnopodatkowej, doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracujący na stałe z Dolnośląskim, Wielkopolskim, Lubuskim oraz Pomorskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.