16 lutego 2022

MGR INŻ. MARIOLA JURASZEK-MORAWSKA

Organizator przemysłu, absolwentka Politechniki Śląskiej w Katowicach w zakresie organizacji i zarządzania przemysłem. Ukończyła studia podyplomowe

z zarządzania oświatą, informatyki w szkole oraz kurs kwalifikacyjny do sprawowania nadzoru pedagogicznego. Nauczyciel dyplomowany z I stopniem specjalizacji i 31 -letnim stażem pracy pedagogicznej.
Od 14 lat wizytator, następnie starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Katowicach. Jest członkiem korpusu służby cywilnej.
Ukończyła szereg form doskonalenia w zakresie prawa oświatowego, postępowania administracyjnego, dopuszczania programów nauczania, monitorowania procesu wdrażania podstaw programowych, analizy wyników nauczania i egzaminów zewnętrznych, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, bieżących zmian w oświacie oraz wiele innych.
Od 2009 roku jest ewaluatorem szkół i placówek oświatowych, prowadzącym w nich ewaluacje zewnętrzne. Ponadto, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia konferencji, wystąpień publicznych, pracy z grupą.
Prowadziła szereg warsztatów m. in. dotyczących poradnictwa zawodowego, kształcenia zawodowego i ustawicznego. Prowadziła również zajęcia w ramach kursów kwalifikacyjnych zarządzania oświatą. Od 12 lat związana z postępowaniami dyscyplinarnymi dla nauczycieli, najpierw przez dwie kadencje jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim, a obecnie Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego w Kuratorium Oświaty w Katowicach.