16 lutego 2022

MGR ALEKSANDRA SZELACHOWSKA

Absolwentka kierunku Ochrona środowiskana Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Specjalista ds. BHP i realizacji zadań służby BHP w dużym zakładzie pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w czynnej współpracy w zakresie BHP z przedsiębiorstwami reprezentującymi różne branże – produkcyjną, budowlaną, administracyjno-biurową. Stale rozwija swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, konferencjach w dziedzinie bezpieczeństwa i prawa pracy, pierwszej pomocy, efektywnych metodach prowadzenia szkoleń.