16 lutego 2022

Mec. MAŁGORZATA GOŁYŃSKA-MINKIEWICZ

Radca prawny, specjalistka w obszarze zamówień publicznych, PPP i kontraktów infrastrukturalnych. Wspiera zamawiających i wykonawców w realizacji projektów z udziałem sektora publicznego. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze projektów finansowanych ze środków publicznych po stronie zarówno publicznej jak i prywatnej, m.in. w sektorach IT, energetycznym oraz badań i rozwoju, również w zakresie prawnych aspektów finansowania publicznych przedsięwzięć infrastrukturalnych ze środków publicznych i prywatnych. 

W ostatnich latach odpowiadała za wytyczne i ramy prawne realizacji projektów PPP w Departamencie PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, koordynując jednocześnie obszar doradztwa prawnego dla wspieranych projektów PPP m.in. w sektorach drogowym, budownictwa kubaturowego i sektora portowego. 

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Szkoleniowiec i autorka licznych publikacji.