16 lutego 2022

Małgorzata Łakota-Micker

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Instytutu Studiów Międzynarodowych oraz Filologii Słowiańskiej, profil serbsko-chorwacki, Uniwersytetu Wrocławskiego. Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych UWr.

Zajmuje się problematyką euroatlantycką krajów Europy Środkowo-Wschodniej i szeroko rozumianą Dyplomacją. Autorka książek i artykułów, w tym publikacji pt. Instrumentarium przyszłego dyplomaty.