16 lutego 2022

JUSTYNA PAWLISZ

Związana z firmą SQD Alliance Sp. z o.o (dawniej Team Prevent Poland Sp. z o.o, ) od 2017 roku, pełni obecnie funkcję trenera wewnętrznego, konsultanta i licencjonowanego auditora 1szej i 2giej strony posiadającego uprawnienia VDA QMC. W roku 2013 objęła stanowisko Kierownika Jakości Procesu Produkcyjnego TRW Automotive Poland Sp.z o.o., a 3 lata później, jako Kierownik Jakości,  sprawowała nadzór nad jakością procesów produkcyjnych oraz standaryzacją najlepszych praktyk w zarządzanych obszarach,  reklamacjami, działaniami korygującymi oraz kontaktem z klientami OEM.

Od 2008 roku związana z TRW Automotive Poland Sp.z.o.o,  najpierw jako Specjalista Jakości Procesu Produkcyjnego, następnie od 2012 roku, jako Kierownik Procesu w nowo powstałym zakładzie, w Bielsku-Białej. Od 2007 roku  pracowała w firmie Cabind Polska Sp.z.o.o. w Bielsku-Białej, była Asystentką w Dziale Jakości odpowiedzialną za analizę danych statystycznych procesów produkcyjnych, nadzór nad kompletnością dokumentacji produkcyjnej oraz PPAP.