16 lutego 2022

JULIANNA ZAPART

Absolwentka inżynierii środowiska na PWr oraz zarządzania logistyką na WSO we Wrocławiu. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie BHP oraz Szkołę Liderów, Szkołę Trenerów i Szkołę Coachów. Ma doświadczenie w pisaniu i zarządzaniu projektami, budżetami i dokumentacją finansową w ramach funduszy europejskich, krajowych i regionalnych m.in. POIR, POKL, UMWD. Odpowiedzialna za zarządzanie finansami projektów z dziedzin satelitarnych, lotniczych, technologicznych.

Wieloletnia wolontariuszka ZHP – w ramach czego zajmowała się m.in. szkoleniami liderów na różnym poziomie organizacji, współpracą zagraniczną (aktualnie odpowiada za współpracę z Azerbejdżanem), była w zarządzie na poziomie wojewódzkim odpowiadając za program i pracę z kadrą.