16 lutego 2022

JERZY MADUZIA

Opiekun Studiów podyplomowych Zarządzanie Oświatą z elementami stosowania innowacyjnych technologii IT.

Nauczyciel chemii oraz zawodowych przedmiotów analitycznych.

Do 2019 roku, przez okres dwunastu lat Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Nagrodzony ogólnopolskim tytułem Superdyrektor Szkoły 2017 roku. Promotor wielu prac nagradzanych w Światowych Konkursach Innowacyjności, m.in.: w Belgii, Francji, Szwajcarii, Rosji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Malezji, Tajlandii, Korei Południowej, na Tajwanie. 
W 2013 roku wyróżniony Orderem Wynalazczości Edison Inventor Order of Merit w II Światowym Konkursie Korea Invention News w Seulu. Wielokrotnie nagradzany za wybitne osiągnięcia i działalność, m.in. przez Ministra Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W 2017 roku otrzymał honorową odznakę Zasłużony dla Województwa Śląskiego. Pełnił funkcję członka Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej. Prelegent podczas Ogólnopolskich Konferencji dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli. Juror w Światowym Konkursie Innowacyjności iCAN w Kanadzie.

W 2018 roku znalazł się na ogłoszonej przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, liście stu osób szczególnie zasłużonych w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w Polsce. Szkoła, którą prowadził mogła poszczycić się licznymi sukcesami międzynarodowymi w zakresie innowacyjności (Brazylia, Chiny, Korea Południowa, Niemcy, Rumunia, Chorwacja, Belgia, Francja, Tajwan, Kanada, Malezja, Szwajcaria), realizacją kilku projektów unijnych i transgranicznych, licznymi tytułami laureatów i finalistów olimpiad.