16 lutego 2022

Eliza Szwec

Jest trenerem biznesu i akredytowanym coachem MCC międzynarodowej organizacji International Coach Federation. Prowadzi szkolenia oraz coachingi dla najwyższej kadry zarządzającej, kadry managerskiej i pracowników firm z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencji managerskich, standardów obsługi klienta i wizerunku pracowników firm oraz rozwoju osobistego. Pracuje w oparciu o standardy międzynarodowej organizacji – International Coach Federation.

Prowadzi sesje w konwencji: Executive coaching, Leadership coaching, Life coaching, On Job coaching Współpracuje z instytucjami i firmami na terenie całego kraju. Specjalizuje się w szeroko rozumianym coachingu biznesowym oraz szkoleniach z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Wiedzę zdobyła na: Uniwersytecie Szczecińskim – studia magisterskie, Ekonomia i ekonometria, specjalizacja: Ekonomia manadżerska, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie – studia magisterskie, Psychologia społeczna, specjalizacja: Psychologia biznesu, Kursie Akademia trenera, który dał bazę do wykonywania zawodu Trenera Biznesu, Kursie Akredytowany Coach, który dał bazę do etycznego wykonywania zawodu Coacha, Warsztatach prowadzonych przez światowej klasy trenera / coacha Nika Kempa, Warsztatach prowadzonych przez psychologa, trenera, coacha dr Richarda Bolstada.

Prowadzi akredytowany przez International Coach Federation warsztat umiejętności coacha. Wspiera merytorycznie studentów „Koła Naukowego – Inicjatywa” na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Autorka licznych artykułów dotyczących roli komunikacji, motywacji do działania, zarządzania.