16 lutego 2022

dr Józef Puchalski, prof. WAB

Jest absolwentem WSOWZ we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej. Pracuje zawodowo od 1980 roku, od 1990 jako nauczyciel akademicki, m.in. w: WSOWL,  WSH we Wrocławiu i MWSLIT. Promotor ponad 200 prac dyplomowych. Obszary badawcze: metody i techniki zarządzania, struktury organizacyjne, zarządzanie kryzysowe, innowacyjność kształcenia.