16 lutego 2022

DR JOLANTA MAŁECKA

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Chemiczny. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej z zakresu Zarządzania Procesami Produkcyjnymi. Wdrażała system zarządzania jakością (ISO/TS 16949) oraz środowiskiem (ISO 14001) i bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS 18001) w WABCO Polska. Odpowiada za utrzymanie systemu zarządzania jakością dla Grupy WABCO. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za tworzenie raportów materiałowych (WABCO IMDS). Jest aktywny audytorem wewnętrznym systemów zarządzania oraz procesu (VDA 6,3). Prowadzi szkolenia wewnętrzne z zakresu jakości.