16 lutego 2022

dr inż Zbigniew Kulas, prof. WAB

e-mail [email protected]

Stopień doktora uzyskał w 2002 roku na Wydziale Informatyki i Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w dyscyplinie ekonomia, specjalność finanse. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Rzeszowskiej. Doświadczenie zawodowe dra Zbigniewa Kulasa jest typowo związane z naukami technicznymi: Główny Energetyk  – ZPJ „Nowar” W Nowej Rudzie, Dyrektor Zakładu Ceramiki Budowlanej,  Główny Inżynier Przedsiębiorstwa.