16 lutego 2022

dr inż. Robert Kamiński

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego (w tym controllingu strategicznego), podnoszenia efektywności organizacji, zarządzania zmianami organizacyjnymi oraz stosowania współczesnych koncepcji, metod i technik zarządzania.

Posiada duże doświadczenie z zakresu konsultingu w przemyśle maszynowym, branży wydobywczej, informatycznej, motoryzacyjnej, chemicznej, wydawniczej i energetycznej. Realizował (jako zewnętrzny konsultant) projekty z zakresu problematyki zarządzania strategicznego, zarządzania zmianami organizacyjnymi oraz podnoszenia efektywności. W szczególności dotyczyły one:

  • formułowania i wdrożenia strategii przedsiębiorstwa (m.in. prace nad strategiami rozwoju, konkurencyjnymi i funkcjonalnymi),
  • mapowania i przeprojektowania procesów biznesowych z punktu widzenia realizacji sformułowanej strategii oraz podnoszenia sprawności i efektywności organizacji,
  • tworzenia i zmian struktury organizacyjnej,
  • wyznaczania wskaźników efektywności, w tym wskaźników ilustrujących realizację zadań strategicznych (m.in. prace nad systemem wskaźników efektywności – KPI),
  • analizy i zmian kultury organizacyjnej,
  • sporządzania planów zarządzania zmianą oraz przeprowadzania zmian organizacyjnych,
  • wdrażania systemów zarządzania projektami.

Prowadzi liczne szkolenia w kraju i za granicą. Jest m.in. profesorem wizytującym na Technicznym Uniwersytecie w Dreźnie oraz wykładowcą Polsko–Amerykańskiej Szkoły Biznesu będącej wspólną inicjatywą Politechniki Wrocławskiej i Central Connecticut State University.